WeOmni

Footer Logo

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

Footer Logo

การใส่ Footer Logo

คือการใส่ภาพโลโก้ร้านค้า ที่จะให้ปรากฏด้านล่างสุดของหน้าร้าน
การใส่ Footer Logo
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “ส่วนเสริม” > “WeCPG Core Plugin” > “Configure”
 • [1.2] มองหา Footer Configuration จากนั้นกด “อัปโหลดไฟล์” เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ
ตัวอย่าง การอัปโหลด Footer โลโก้ขึ้นร้าน
 • [1.3] กดปุ่ม “บันทึก” ด้านบนขวามือของจอ เพื่อยืนยันการใช้ภาพที่เลือกไป

Logo

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
Logo

การใส่ Logo

คือการใส่ภาพโลโก้หลักของร้านค้า ซึ่งจะอยู่มุมซ้ายบนของร้าน และจะเป็นภาพโลโก้อ้างอิงของร้าน
การใส่ Logo
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “การกำหนดค่า” > “ตั้งค่า” > “ตั้งค่าทั่วไป”
 • [1.2] มองหา โลโก้ จากนั้นกด “อัปโหลดไฟล์” เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ
ตัวอย่าง การอัปโหลดโลโก้ขึ้นร้าน
 • [1.3] กดปุ่ม “บันทึก” ด้านบนขวามือของจอ เพื่อยืนยันการใช้ภาพที่เลือกไป

Slider Banner

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

Slider Banner

Slider Banner

คือการใส่ภาพ Banner หลักของร้านที่สามารถเลื่อนเปลี่ยนรูปไปมาได้ โดยจะแสดงผลที่ด้านบนสุดของหน้าแรก เหมาะสำหรับการใส่ Promotion เด่นในช่วงนั้นๆ หรือจะเป็นการแนะนำสินค้าใหม่

เข้าสู่หน้า Slider banner

1. เข้าสู่หน้า Slider Banner

 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “การกำหนดค่า” > “ชุดควบคุม”
 • [1.2] มองหา Banner Slider จากนั้นคลิกที่ “กำหนดค่า”
 • [1.3] หน้าต่างสำหรับจัดการ Banner สไลด์ โดยมีการตั้งค่าดังนี้
  • Auto Silde Interval : ติ๊ก ✓ เพื่อให้ ภาพเลื่อนเปลี่ยนเองอัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด โดยหน่วยเลข 1000 เท่ากับ 1 วินาที
   (แนะนำให้ตั้งประมาณ 5500 (5.5 วินาที))
   หมายเหตุ : ลูกค้ายังสามารถกดเลื่อนสไลด์ด้วยตนเอง
  • Pause On Hover : ติ๊ก ✓ เพื่อให้สไลด์หยุดการเปลี่ยนภาพชั่วคราวเมื่อมีเมาส์ชี้อยู่บน Banner (Hover)
 • [1.4] เมื่อแก้ไขการตั้งค่าภาพสไลด์เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อใช้งานการตั้งค่านี้
เพิ่มภาพใน Banner Slider

2. เพิ่มภาพใน Banner Slider

 • [2.1] คลิกที่ปุ่ม “AddNew”
 • [2.2]  กรอกข้อมูลของสไลด์ Banner ใหม่ ตามรายละเอียดนี้
  • Image : ภาพแบนเนอร์ กด “อัปโหลดไฟล์” แล้วเลือกภาพที่ต้องการ
   ความละเอียดของภาพที่แนะนำคือ 1440 x 380 พิกเซล
  • Alt : คำอธิบายสไลด์ (ไม่แสดงผลที่หน้าเว็ป)
  • Link : ลิงค์ปลายทางเมื่อคลิกภาพนี้
  • Display Order : ลำดับการเรียงภาพสไลด์ โดยลำดับที่ 0 จะมาอันแรกสุด
  • Visible : ติ๊ก ✓ เพื่อเปิดใช้งาน Banner นี้
 • [2.1] คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
แก้ไขภาพ Slider Banner

3. แก้ไขภาพ Slider Banner

 • [3.1] ในขั้นตอน [1.3] คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลัง Banner ที่ต้องการแก้ไข 
 • [3.2] แก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ แล้วกด “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
ลบภาพ Slider Banner

4. ลบภาพ Slider Banner

 • [4.1] ในขั้นตอน [1.3] คลิกที่ปุ่ม “ลบ” ด้านหลัง Banner ที่ต้องการแก้ไข
 • [4.2] จะมีหน้าต่าง Pop-Up เพื่อยืนยันการลบ โดยคลิกที่ปุ่ม “Yes” เพื่อยืนยันการลบ หรือกด “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบ

Navigation Icon Pane

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
Navigation Icon Pane

Navigation Icon Pane

คือการสร้างทางลัด ในการเข้าถึงเมนูย่อย หรือกลุ่มสินค้า เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน ซึ่งจะถูกจัดวางอยู่ใต้ Banner หลักของหน้า web เช่น รายการที่ชอบ, สินค้าโปรโมชั่น โดยมีวิธีการดังนี้

เข้าสู่หน้า Navigation Icon Pane

1. เข้าสู่หน้า Navigation Icon Pane

 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “การกำหนดค่า” > “ชุดควบคุม”
 • [1.2] มองหา Navigate Icon Pane จากนั้นคลิกที่ “กำหนดค่า”
 • [1.3] หน้าต่างสำหรับจัดการเมนูย่อย
  • Name : ข้อความกำกับใต้รูป
  • Link : ลิงค์ปลายทางเมื่อลูกค้าคลิกปุ่มนี้
  • Display Order : ลำดับการเรียงปุ่ม โดยลำดับที่ 0 จะอยู่ซ้ายสุด
  • Enable : ติ๊ก ✓ เพื่อเปิดใช้งานปุ่มนี้
  • แก้ไข : คลิกเพื่อแก้ไขรายการนั้นๆ
  • ลบ : คลิกเพื่อลบเมนูย่อยนั้นๆ
เพิ่มปุ่มใน Navigation Icon Pane

2. เพิ่มปุ่มใน Navigation Icon Pane

 • [2.1] คลิกที่ปุ่ม “AddNew”
 • [2.2] กรอกข้อมูลปุ่มใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้
  • Image : ภาพไอคอนของปุ่ม กด “อัปโหลดไฟล์” แล้วเลือกภาพที่ต้องการ
   ความละเอียดของภาพที่แนะนำคือ 100 x 100 พิกเซล
  • Name : ข้อความกำกับใต้รูป
  • Description : คำอธิบายเพิ่มเติม (ไม่แสดงผลที่หน้าเว็ป)
  • Link : ลิงค์ปลายทางเมื่อลูกค้าคลิกปุ่มนี้
  • Display Order: ลำดับการเรียงปุ่ม โดยลำดับที่ 0 จะอยู่ซ้ายสุด
  • Enabled : ติ๊ก ✓ เพื่อเปิดใช้งานปุ่มนี้
 • [2.1] กด “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
แก้ไขปุ่ม Navigation Icon Pane

3. แก้ไขปุ่ม Navigation Icon Pane

 • [3.1] ที่หน้าจัดการเมนูย่อย Navigation Icon Pane ในขั้นตอน [1.3] กด “แก้ไข” ในปุ่มที่ต้องการแก้ไข 
 • [3.2] แก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ แล้วกด “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
ลบปุ่ม Navigation Icon Pane

4. ลบปุ่ม Navigation Icon Pane

 • [4.1] ที่หน้าจัดการเมนูย่อย Navigation Icon Pane ในขั้นตอน [1.3] กด “ลบ” ที่ปุ่มที่ต้องการลบ 
 • [4.2] จะมีหน้าต่าง Pop-Up เพื่อยืนยันการลบ โดยคลิกที่ปุ่ม “Yes” เพื่อยืนยันการลบ หรือกด “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบ

การ Login เข้าสู่ระบบ Admin

คู่มือการใช้งาน
ระบบ Admin

การ Login เข้าสู่ระบบ Admin

การ Login เข้าสู่ระบบ Admin
 • [1.1] เข้าสู่ admin site
  • ที่ช่องกรอก url ให้เติม /admin เข้าไปที่ด้านหลัง เช่น
   url ของร้านค้าคือ https://www.ABCcompany.net
   การเข้าสู่ระบบหลังบ้านของร้านนี้ ก็คือ https://www.ABCcompany.net/admin 
 • [1.2] กรอก Username/Password ที่ได้รับ 
  • จากนั้นกด “เข้าสู่ระบบ”
 • [1.4] เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบหน้าจอแผงควบคุมดังภาพ โดยจะอธิบายรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆในหัวข้อถัดไป
ย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้า

การเปิด/ปิด สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การเปิด/ปิด สินค้า

การเปิด/ปิด สินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “สินค้า”
 • [1.2] เลือกสินค้าที่ต้องการ เปิด หรือ ปิด 
  • ที่ Console “List สินค้า” กดปุ่ม “แก้ไข” ที่อยู่ด้านขวาของรายการสินค้า
   ท่านสามารถสังเกตุสถานะการเปิดหรือปิด ของสินค้า ณ ปัจจุบัน ที่แถว “ประกาศใช้” ข้าง ๆ ปุ่ม แก้ไข โดยเครื่องหมาย ✓ คือสินค้านั้นถูกเปิดจำหน่ายอยู่
 • [1.3] เปิดหรือปิดสินค้า 
  • หัวข้อ “ประกาศใช้”
   • ติ๊ก ✓ ในช่องเพื่อ “เปิด” การแสดงสินค้า 
   • นำติ๊ก ✓ ออก เพื่อ “ปิด” การแสดงสินค้า
    เมื่อปิดการแสดงสินค้า สินค้าจะไม่แสดงผลที่หน้าเว็บ แต่ข้อมูลสินค้ายังคงอยู่ในระบบหลังบ้าน
 • [1.4] คลิกที่ “บันทึก” เพื่อจบขั้นตอนการแก้ไข หรือคลิกที่ “บันทึกแล้วแก้ไขต่อ” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วยังคงอยู่ที่หน้าแก้ไขรายละเอีดยสินค้าต่อไป

หมายเหตุ : สำหรับการแก้ไขรายละเอียดส่วนอื่น จะคล้ายคลึงกับการ สร้างสินค้าใหม่

การลบสินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การลบสินค้า

การลบสินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “สินค้า”
 • [1.2] เลือกสินค้าที่ต้องการจะลบ 
  • ที่ Console “List สินค้า” ติ๊ก ในช่องหน้าชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลบ
  •  คลิกที่ปุ่ม “ลบ(ที่เลือกไว้)” 
 • [1.3] ยืนยันการลบ
  • คลิกที่ปุ่ม “ใช่” เพื่อยืนยันการลบ หรือกด “ไม่ ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบ

การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

การแก้ไขรายละเอียดสินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “สินค้า”
 • [1.2] เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด 
  • ที่ Console “List สินค้า” กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังสินค้าที่ต้องการแก้ไข
 • [1.3] แก้ไขรายละเอียด 
  • ทำการแก้ไขรายละเอียดตามต้องการ โดยลักษณะการกรอกข้อมูล จะคล้ายคลึงกับการ สร้างสินค้าใหม่
 • [1.4] คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข
ย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้า

การลบหมวดหมู่สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การลบหมวดหมู่สินค้า

การลบหมวดหมู่สินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “หมวดหมู่”
 • [1.2] เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการจะลบ 
  • ที่ Console “List หมวดหมู่” ติ๊ก ในช่องหน้าชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลบ
  •  จากนั้น กดปุ่ม “ลบ (ที่เลือกไว้)” ตรงมุมบนขวามือ
 • [1.3] ยืนยันการลบ
  • คลิกที่ปุ่ม “ใช่” เพื่อยืนยันการลบ หรือกด “ไม่ ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบ

การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “หมวดหมู่”
 • [1.2] เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด 
  • คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ที่อยู่ด้านหลังหมวดนั้นๆ
 • [1.3] แก้ไขรายละเอียด 
 • [1.4] บันทึกการแก้ไขหมวดหมู่ 
  • คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข
  • คลิกที่ปุ่ม “บันทึก และแก้ไขต่อ” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ยังคงอยู่ในหน้านี้ เพื่อแก้ไขรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม