WeOmni

การลบหมวดหมู่สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การลบหมวดหมู่สินค้า

การลบหมวดหมู่สินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “หมวดหมู่”
 • [1.2] เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการจะลบ 
  • ที่ Console “List หมวดหมู่” ติ๊ก ในช่องหน้าชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลบ
  •  จากนั้น กดปุ่ม “ลบ (ที่เลือกไว้)” ตรงมุมบนขวามือ
 • [1.3] ยืนยันการลบ
  • คลิกที่ปุ่ม “ใช่” เพื่อยืนยันการลบ หรือกด “ไม่ ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบ

การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “หมวดหมู่”
 • [1.2] เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด 
  • คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ที่อยู่ด้านหลังหมวดนั้นๆ
 • [1.3] แก้ไขรายละเอียด 
 • [1.4] บันทึกการแก้ไขหมวดหมู่ 
  • คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข
  • คลิกที่ปุ่ม “บันทึก และแก้ไขต่อ” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ยังคงอยู่ในหน้านี้ เพื่อแก้ไขรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม

การสร้างหมวดหมู่สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การสร้างหมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้า คือการจัดรวมสินค้าประเภทเดียวกันไว้ เพื่อง่ายต่อการค้นหาสินค้าของลูกค้า เช่น น้ำดื่ม โซดา น้ำอัดลม ก็อยู่ในหมวดหมู่หลัก “เครื่องดื่ม” ซึ่งระบบยังรองรับการแยกย่อย หมวดหมู่รอง ได้อีก 2 ลำดับขั้น เพื่อความเฉพาะเจาะจงในการค้นหาสินค้าที่ง่ายมากขึ้น ซึ่งมีวิธีดังนี้

การสร้างหมวดหมู่สินค้า

1. การสร้างหมวดหมู่สินค้า

 • [1.1] ไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “หมวดหมู่” จากนั้นกด “เพิ่มใหม่”
 • [1.2] กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อ : ชื่อหมวดหมู่
  • รายละเอียด : คำอธิบายหมวดหมู่
  • [1.3] กำหนดประเภทของหมวดหมู่
   • “หมวดหมู่หลัก” เลือกไปที่ [ไม่มี] เพื่อสร้างให้เป็นหมวดหมู่หลัก
   • “หมวดหมู่รอง” ให้เลือกไปที่ หมวดหมู่หลัก ที่ต้องการให้ หมวดหมู่รอง ที่กำลังจะสร้างนี้อยู่ภายใต้ หมวดหมู่หลัก ที่เลือกไว้
  • [1.4] เพิ่ม Banner
   • กด “อัปโหลดไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการจะใช้เป็น Banner ของหมวดหมู่นี้ หมายเหตุ : ขนาดภาพที่แนะนำสำหรับแบนเนอร์นี้คือ 922 x 168 พิกเซล
  • [1.5] ตั้งค่าการแสดง
   • ประกาศใช้ :  ติ๊ก ✓ เพื่อเปิดใช้งาน หมวดหมู่นี้
   • รวมอยู่ในเมนูด้านบนสุด : ติ๊ก ✓ เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ในเมนูบาร์ด้านบนของหน้าร้าน
   • ลำดับการแสดง : เรียงการแสดงก่อน-หลัง โดยตัวเลขที่น้อยกว่าจะแสดงผลก่อน

  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ท่านสามารถกด “บันทึก” เพื่อจบขั้นตอน หรือกดที่ “บันทึกแล้วแก้ไขต่อ” เพื่อบันทึกข้อมูลเท่าที่กรอกไปเบื้องต้นก่อน แล้วยังคงอยู่ที่หน้าแก้ไขเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ

  การเพิ่มสินค้าจำนวนมากเข้าในหมวดหมู่

  2. การเพิ่มสินค้าจำนวนมากเข้าไปในหมวดหมู่

   • [2.1] เลื่อนลงมาที่ส่วนล่างสุดของหมวดหมู่ที่ต้องการเพิ่มเติมสินค้า ในหัวข้อ “สินค้า” 
   • [2.2] กด “เพิ่มสินค้าใหม่”
   • [2.3] ติ๊ก หน้ารายการสินค้าที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกด “บันทึก”
   หมายเหตุ : ต้องสร้างหมวดหมู่สินค้าให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเพิ่มเติมสินค้าได้