WeOmni

คู่มือการใช้งาน
การสร้างสินค้า

                        การสร้างสินค้า

การเพิ่มสินค้าเข้าร้าน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 
1. การสร้างสินค้าทีละชิ้น
2. การสร้างสินค้าจำนวนมากในคราวเดียว (Mass upload) 

ซึ่งการสร้างและจัดการสินค้าทั้งหมด จะถูกรวบรวมอยู่ใน
“แผงควบคุม” ในหมวดหมู่ “แคตตาล็อก” จากนั้นให้เลือกไปที่
เมนู
“สินค้า”

เมื่อเข้าสู่เมนู “สินค้า” แล้วจะพบกับเครื่องมือจัดการรูปแบบการสร้างสินค้า, เครื่องมือจัดการสินค้าทั้งหมด และเมนูค้นหาสินค้า

การสร้างสินค้าทีละชิ้น

ร้านค้าสามารถเริ่มสร้างสินค้าได้ทันที ครั้งละ 1 ชิ้น โดยไปปุ่ม “เพิ่มสินค้า” โดยระบบจะพาไปยังหน้าจอกรอกรายละเอียดสินค้า และ เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะ 

การสร้างสินค้าจำนวนมาก

ร้านค้าสามารถสร้างสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการในคราวเดียว ด้วยการสร้างไฟล์รายการที่บรรจุข้อมูลสินค้าที่ท่านต้องการจะสร้าง แล้วใช้ตัวเลือกในการ “นำเข้า” ไฟล์ดังกล่าว เพื่อย่นเวลาในการสร้างให้สั้นลง

โดยหัวข้อในการกรอกข้อมูลสินค้าของวิธีการนี้ จะคล้ายคลึงกันกับการเพิ่มที่ละ 1 สินค้า แค่สะดวกในการทำเข้าระบบในคราวเดียว สามารถอ้างอิงการอธิบายการกรอกต่างๆ ในหัวข้อ การกรอกข้อมูลสินค้า ได้เลย

กรอกข้อมูลสินค้า

ท่านสามารถกรอกข้อมูลสินค้าได้ละเอียดเท่าที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ดีเราแนะนำว่าท่านควรกรอกข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อให้สินค้าปรากฏบนหน้าร้านได้อย่างสวยงาม น่าทำการซื้อสินค้าในร้านของท่าน และความถูกต้องของระบบหลังบ้าน

 • ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น
  • ชื่อสินค้า : ชื่อที่ต้องการให้ปรากฏบนหน้าร้าน และในระบบหลังบ้าน
  • รายละเอียดอย่างย่อ และ/หรือ รายละเอียดทั้งหมด : คำอธิบาย คำบอกเล่า เรื่องราว หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวชิ้นสินค้านั้นให้ลูกค้าได้อ่าน
  • SKU : รหัสระบุและจำแนกสินค้า ท่านสามารถตั้งเองได้ตามต้องการ แต่เราแนะนำให้ท่านมีรูปแบบการตั้งรหัสนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความสับสนในอนาคต
  • หมวดหมู่ : จัดแบ่งหรือแยกสินค้าให้ปรากฏในกลุ่มประเภทเดียวกัน เช่น ขนม, เครื่องดื่ม, สินค้าเทศกาล เป็นต้น
  • ผู้ผลิต : คล้ายคลึงกับ หมวดหมู่ แต่เน้นแบ่งตามชื่อผู้ผลิตสินค้าหรือแบรนด์นั้น ๆ
  • ประกาศใช้ : กดเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดให้ลูกค้าสามารถซื้อหาสินค้าได้ ถ้ายังไม่เปิดขายทันที ให้ถอดเครื่องหมายออก
  • แสดงในหน้าแรก : ให้สินค้านี้ปรากฏในหน้าแรกของเว็บไซต์ของท่านเสมอ แม้จะเพิ่มสินค้าอื่น ๆ ในภายหลังก็ตามที
  • จำกัดร้านค้า : กรณีร้านค้าท่านมีร้านค้าแยกย่อย ท่านสามารถกำหนดได้ว่าในสินค้านี้มีเฉพาะในบางร้าน
  • ความคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ : กล่องกรอกข้อความสื่อสารภายใน จะเห็นเฉพาะพนักงานหรือบุคลากรของท่าน (ไม่แสดงในหน้าจอลูกค้า)
 • ราคา
  • ราคา : ตั้งราคาสินค้าที่ลูกค้าสามารถจะซื้อทำการสั่งซื้อได้
  • ราคาเดิม : เหมาะสำหรับใช้ตั้งราคาปกติ หรือ ราคาขายปลีกที่แนะนำ (Suggested Retail Price (SRP)) เมื่อท่านกรอก ลูกค้าจะเห็นราคานี้เป็นสีเทาขีดฆ่า
  • ต้นทุนสินค้า : สำหรับการคำนวนและระบบรายงาน ถึงต้นทุนของสินค้าชิ้นที่ท่านจำหน่าย โดยราคานี้จะไม่แสดงในฝั่งลูกค้า
  • ระดับราคา : กรณีการตั้งราคาต่างกันเมื่อซื้อในปริมาณที่ต่างกัน สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ เช่น ซื้อสินค้า 1 โหล ได้ราคาต่อชิ้นต่ำลง เป็นต้น
 • การจัดส่ง
  • น้ำหนัก, ความยาว, ความกว้าง, ความสูง : ข้อมูลสำหรับใช้ในการคำนวนการจัดส่ง โปรดกรอกอย่างแม่นยำหรือใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อการคำนวนอย่างเที่ยงตรง ไม่เรียกเก็บค่าจัดส่งมากเกินไป
  • จัดส่งฟรี : ทำเครื่องหมายนี้ เพื่อให้ระบบละเว้นการคิดค่าจัดส่งของสินค้านี้
  • แยกจัดส่ง : ทำเครื่องหมายนี้ เพื่อระบุการจัดส่งที่จะทำการแยกต่างหาก กรณีลูกค้าสั่งสินค้าคละอย่าง
  • ค่าจัดส่งเพิ่มเติม : ท่านสามารถระบุค่าจัดส่งต่างหากรายชิ้น กรณีสินค้าที่มีค่าใช้จ่ายในการส่งที่แปลกแยกต่างหาก เช่น เฟอร์นิเจอร์น้ำหนักมากและชิ้นใหญ่พิเศษ, ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น
 • สินค้าคงคลัง
  • จำนวนต่ำสุดในตะกร้า, จำนวนสูงสุดในตะกร้า : กำหนดกรอบการกดซื้อต่อหนึ่งครั้ง ให้ซื้อได้ไม่เกิน หรือไม่น้อยกว่าที่ระบุ เช่น ขั้นต่ำ 2 ชิ้น ไม่เกินครั้งละ 6 ชิ้น เป็นต้น
  • ไม่รับคืน : ทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าถ้าซื้อสินค้านี้ จะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนสินค้าได้
 • รูปภาพ
  • เพิ่มรูปภาพ ในขั้นตอนนี้สามารถจัดเรียงลำดับให้ภาพใดแสดงก่อน/หลัง และเลือกรูปใดให้ปรากฏให้เป็นรูปแรกสุด ซึ่งรูปแรกจะถูกใช้เป็น Thumbnail ด้วย คุณสามารถอัปโหลดภาพได้มากสุด x รูป แต่อย่างน้อยควรมี 1 ภาพต่อ 1 สินค้า

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อจบขั้นตอนสินค้านี้ หรือจะคลิก บันทึกแล้วแก้ไขต่อ (Save and Continue Edit) เพื่อบันทึกเท่าที่กรอกไปแล้วยังคงหน้านั้นต่อ