WeOmni

Connect with

WeOmni e-Solution

พัฒนา eCommerce อย่างยั่งยืน

WeOmni เกิดจากประสบการณ์และความสำเร็จของ Ascend Commerce ที่เรามีประสบการณ์ในการพัฒนา Platform สำหรับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสามารถเชื่อมต่อ eCommerce ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และความเข้าใจในธุรกิจ ที่พร้อมช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

Connect with

WeOmni e-Solution

พัฒนา eCommerce อย่างยั่งยืน

WeOmni เกิดจากประสบการณ์และความสำเร็จของ Ascend Commerce ที่เรามีประสบการณ์ในการพัฒนา Platform สำหรับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสามารถเชื่อมต่อ eCommerce ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และความเข้าใจในธุรกิจ ที่พร้อมช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

Because Business Does So Many Thing

ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะนำคุณเข้าสู่โลก eCommerce ด้วยความชำนาญและ ecosystem ที่แข็งแกร่ง
ช่วยดึงศักยภาพของคุณเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ให้บริการครบวงจรในธุรกิจ eCommerce

เราให้การสนับสนุนธุรกิจในตลาด eCommerce อย่างครบวงจรตั้งแต่ upstream ถึง downstream ด้วย digital commerce solutions ที่สามารถเชื่อมต่อ end-to-end supply-chains เข้ากับ eCommerce system โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ให้บริการครบวงจรในธุรกิจ
eCommerce

เราให้การสนับสนุนธุรกิจในตลาด eCommerce อย่างครบวงจรตั้งแต่ upstream ถึง downstream ด้วย digital commerce solutions ที่สามารถเชื่อมต่อ end-to-end supply-chains เข้ากับ eCommerce system โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

WeOmni มีประสบการณ์ในการก่อตั้งและพัฒนา eCommerce Platform ให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ Shop Management มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม Business Case ต่างๆอย่างครบถ้วน ทั้ง Shop Management, Content Management, Payment ซึ่งสามารถนำ Solution มาปรับใช้และเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

Campaign Management ของเราสามารถใช้งานได้กับสินค้าหลากหลายอุตสาหกรรม มีวิธีการใช้งานที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้งาน ส่วนในมุมของระบบทางผู้พัฒนาออกแบบให้เชื่อมต่อ กับระบบของลูกค้าได้ง่ายผ่าน API ซึ่ง Campaign Management ของเราถูกใช้เป็นหลังบ้าน Marketplace ของแบรนด์ชั้นนำมากมาย แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังมีแผนการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

WeOmni ให้บริการด้าน Order Management ที่จะช่วยตอบโจทย์การติดตามสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในหลายช่องทางเพื่อประสบการณ์ e-commerce ที่ราบรื่น ลดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของมนุษย์ และใส่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว โดยทีมงานที่มีประสบการ์ในธุรกิจ e-commerce ที่สามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

Customer Relationship Management ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อนำกิจกรรมด้านการขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการ นโยบาย รวมถึงบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะธุรกิจ e-commerce ไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ผ่านการใช้ทีมงานขายดังเช่นช่องทาง Offline ในอดีต ดังนั้นการเสนอนโยบายการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ โดยใช้ข้อมูล ที่จัดกับไว้ใน WeCRM จึงมีผลอย่างยิ่งในการต่อยอดการขายและสร้าง Brand Loyalty ต่อลูกค้า

ตัวช่วยในการดูแลจัดการร้านค้า

WE POS คือ Solution ที่พร้อมจะช่วยคุณดูแลจัดการร้านค้าได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น และช่วยคุณบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ร้านอาหาร คาเฟ่ โดย WE POS มีเครื่องมือต่างๆ พร้อม Ecosyetem จากเครือ CP และ True ที่จะช่วยสร้างฐานลูกค้าและต่อยอดให้กลายเป็นลูกค้าประจำเพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจคุณอย่างยั่งยืน

Our Customers

Digitally
Transforming Businesses

สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจยุคดิจิตัล

บริษัทผู้ให้บริหารด้าน IT แบบครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software และ Application ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ พัฒนา User Experience และการแก้ไขปัญหา เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้าน IT ตั้งแต่การวางแผนงาน การพัฒนา รวมถึงการเติบโตและเห็นความสำเร็จไปพร้อมกับลูกค้า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีขนาดธุรกิจใด เราสามารถให้คำแนะนำและให้บริการให้ตรงตามความต้องการของคุณได้

Digitally
Transforming Businesses

สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
ยุคดิจิตัล

บริษัทผู้ให้บริหารด้าน IT แบบครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software และ Application ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ พัฒนา User Experience และการแก้ไขปัญหา เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้าน IT ตั้งแต่การวางแผนงาน การพัฒนา รวมถึงการเติบโตและเห็นความสำเร็จไปพร้อมกับลูกค้า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีขนาดธุรกิจใด เราสามารถให้คำแนะนำและให้บริการให้ตรงตามความต้องการของคุณได้
ถ้ายังไม่เจอ Solution ที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจคุณ
ให้เราช่วยออกแบบได้

On-demand IT Outsourcing Solutions

เราสามารถตอบสนองความต้องการด้าน IT ของลูกค้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้าน Development, UX/UI, Product, Project Management
เราสามารถตอบสนองความต้องการด้าน IT ของลูกค้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้าน
Development, UX/UI, Product, Project Management
Custom Software Development : เราให้บริการระดับมืออาชีพครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา ปรับปรุง พัฒนาและติดตามการทำงานของระบบไปจนถึงมือผู้ใช้งาน เพื่อตอบโจทย์และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน
Software Testing & QA : เราส่งมอบทุกบริการด้วยคุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบต้นน้ำไปปลายน้ำ (end-to-end testing) การทดสอบการเชื่อมต่อระบบ และการทดสอบโปรแกรมน
Mobile & Web Development : เรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บและมือถือ ผ่านการดีไซน์ที่ทันสมัยและกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการทดสอบและปรับปรุงแอพพลิเคชัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้ผู้ใช้งาน
Maintenance & Support : เราให้บริการสนับสนุนเชิงเทคนิคและการติดตามการทำงานระบบแบบ 24x7 เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ได้อย่างแน่นอนน
Data Science : เรามีบริการจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการ Machine Learning เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินในเชิงธุรกิจได้ต่อไป
UX/UI Design : เราออกแบบแอพพลิเคชันทุกหน้าให้มี UX/UI ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สวยงาม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้
MVP Development : เราสามารถออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันต้นแบบ เพื่อใช้ทดสอบผลลัพท์ทางการตลาด แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจลงทุน และพัฒนาโมเดลธุรกิจ ในยุคที่ตลาดและความต้องการผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว