WeOmni

Connect with

พัฒนา E-commerce อย่างยั่งยืน

WeOmni เกิดจากประสบการณ์และความสำเร็จของ Ascend Commerce ที่เรามีประสบการณ์ในการพัฒนา Platform สำหรับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสามารถเชื่อมต่อ e-commerce ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และความเข้าใจในธุรกิจ ที่พร้อมช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

Connect with

พัฒนา E-commerce อย่างยั่งยืน

WeOmni เกิดจากประสบการณ์และความสำเร็จของ Ascend Commerce ที่เรามีประสบการณ์ในการพัฒนา Platform สำหรับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสามารถเชื่อมต่อ e-commerce ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และความเข้าใจในธุรกิจ ที่พร้อมช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

Because Business Does So Many Thing

ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะนำคุณเข้าสู่โลก e-commerce ด้วยความชำนาญและ ecosystem ที่แข็งแกร่ง ช่วยดึงศักยภาพของคุณเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ให้บริการครบวงจรในธุรกิจ E-commerce

เราให้การสนับสนุนธุรกิจในตลาด e-commerce อย่างครบวงจรตั้งแต่ upstream ถึง downstream ด้วย digital commerce solutions ที่สามารถเชื่อมต่อ end-to-end supply-chains เข้ากับ e-commerce system โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ให้บริการครบวงจรในธุรกิจ
E-commerce

เราให้การสนับสนุนธุรกิจในตลาด e-commerce อย่างครบวงจรตั้งแต่ upstream ถึง downstream ด้วย digital commerce solutions ที่สามารถเชื่อมต่อ end-to-end supply-chains เข้ากับ e-commerce system โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

WeOmni มีประสบการณ์ในการก่อตั้งและพัฒนา e-commerce Platform ให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ Shop Management มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม Business Case ต่างๆอย่างครบถ้วน ทั้ง Shop Management, Content Management, Payment ซึ่งสามารถนำ Solution มาปรับใช้และเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

Campaign Management ของเราสามารถใช้งานได้กับสินค้าหลากหลายอุตสาหกรรม มีวิธีการใช้งานที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้งาน ส่วนในมุมของระบบทางผู้พัฒนาออกแบบให้เชื่อมต่อ กับระบบของลูกค้าได้ง่ายผ่าน API ซึ่ง Campaign Management ของเราถูกใช้เป็นหลังบ้าน Marketplace ของแบรนด์ชั้นนำมากมาย แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังมีแผนการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

WeOmni ให้บริการด้าน Order Management ที่จะช่วยตอบโจทย์การติดตามสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในหลายช่องทางเพื่อประสบการณ์ e-commerce ที่ราบรื่น ลดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของมนุษย์ และใส่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว โดยทีมงานที่มีประสบการ์ในธุรกิจ e-commerce ที่สามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

Customer Relationship Management ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อนำกิจกรรมด้านการขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการ นโยบาย รวมถึงบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะธุรกิจ e-commerce ไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ผ่านการใช้ทีมงานขายดังเช่นช่องทาง Offline ในอดีต ดังนั้นการเสนอนโยบายการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ โดยใช้ข้อมูล ที่จัดกับไว้ใน WeCRM จึงมีผลอย่างยิ่งในการต่อยอดการขายและสร้าง Brand Loyalty ต่อลูกค้า

ตัวช่วยในการดูแลจัดการร้านค้า

WE POS คือ Solution ที่พร้อมจะช่วยคุณดูแลจัดการร้านค้าได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น และช่วยคุณบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ร้านอาหาร คาเฟ่ โดย WE POS มีเครื่องมือต่างๆ พร้อม Ecosyetem จากเครือ CP และ True ที่จะช่วยสร้างฐานลูกค้าและต่อยอดให้กลายเป็นลูกค้าประจำเพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจคุณอย่างยั่งยืน

ตัวช่วยในการดูแลจัดการร้านค้า

WE POS คือ Solution ที่พร้อมจะช่วยคุณดูแลจัดการร้านค้าได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น และช่วยคุณบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ร้านอาหาร คาเฟ่ โดย WE POS มีเครื่องมือต่างๆ พร้อม Ecosyetem จากเครือ CP และ True ที่จะช่วยสร้างฐานลูกค้าและต่อยอดให้กลายเป็นลูกค้าประจำเพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจคุณอย่างยั่งยืน

Our Customers

Digitally
Transforming Businesses

สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจยุคดิจิตัล

บริษัทผู้ให้บริหารด้าน IT แบบครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software และ Application ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ พัฒนา User Experience และการแก้ไขปัญหา เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้าน IT ตั้งแต่การวางแผนงาน การพัฒนา รวมถึงการเติบโตและเห็นความสำเร็จไปพร้อมกับลูกค้า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีขนาดธุรกิจใด เราสามารถให้คำแนะนำและให้บริการให้ตรงตามความต้องการของคุณได้

Digitally
Transforming Businesses

สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
ยุคดิจิตัล

บริษัทผู้ให้บริหารด้าน IT แบบครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software และ Application ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ พัฒนา User Experience และการแก้ไขปัญหา เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้าน IT ตั้งแต่การวางแผนงาน การพัฒนา รวมถึงการเติบโตและเห็นความสำเร็จไปพร้อมกับลูกค้า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีขนาดธุรกิจใด เราสามารถให้คำแนะนำและให้บริการให้ตรงตามความต้องการของคุณได้
ถ้ายังไม่เจอ Solution ที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจคุณ
ให้เราช่วยออกแบบได้

On-demand IT Outsourcing Solutions

เราสามารถตอบสนองความต้องการด้าน IT ของลูกค้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้าน Development, UX/UI, Product, Project Management
เราสามารถตอบสนองความต้องการด้าน IT ของลูกค้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้าน
Development, UX/UI, Product, Project Management
Custom Software Development : เราให้บริการระดับมืออาชีพครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา ปรับปรุง พัฒนาและติดตามการทำงานของระบบไปจนถึงมือผู้ใช้งาน เพื่อตอบโจทย์และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน
Software Testing & QA : เราส่งมอบทุกบริการด้วยคุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบต้นน้ำไปปลายน้ำ (end-to-end testing) การทดสอบการเชื่อมต่อระบบ และการทดสอบโปรแกรมน
Mobile & Web Development : เรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บและมือถือ ผ่านการดีไซน์ที่ทันสมัยและกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการทดสอบและปรับปรุงแอพพลิเคชัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้ผู้ใช้งาน
Maintenance & Support : เราให้บริการสนับสนุนเชิงเทคนิคและการติดตามการทำงานระบบแบบ 24x7 เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ได้อย่างแน่นอนน
Data Science : เรามีบริการจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการ Machine Learning เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินในเชิงธุรกิจได้ต่อไป
UX/UI Design : เราออกแบบแอพพลิเคชันทุกหน้าให้มี UX/UI ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สวยงาม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้
MVP Development : เราสามารถออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันต้นแบบ เพื่อใช้ทดสอบผลลัพท์ทางการตลาด แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจลงทุน และพัฒนาโมเดลธุรกิจ ในยุคที่ตลาดและความต้องการผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว