WeOmni

Menu Close

Order
Management

ระบบบริหารจัดการออเดอร์

WeOmni ให้บริการด้าน Order Management ที่ดูแลจัดการได้ตั้งแต่ ระบบจัดการสต๊อกสินค้า ระบบจัดการออเดอร์ ไปจนถึงการ ส่งของ ช่วยตอบโจทย์การติดตามสินค้าของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในหลายช่องทางแบบเรียลไทม์เพื่อประสบการณ์ eCommerce ที่ราบรื่น ลดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของมนุษย์ โดยทีมงานที่มีประสบการ์ในธุรกิจ eCommerce ที่สามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

Order
Management

ระบบบริหารจัดการออเดอร์

WeOmni ให้บริการด้าน Order Management ที่ดูแลจัดการได้ตั้งแต่ ระบบจัดการสต๊อกสินค้า ระบบจัดการออเดอร์ ไปจนถึงการ ส่งของ ช่วยตอบโจทย์การติดตามสินค้าของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในหลายช่องทางแบบเรียลไทม์เพื่อประสบการณ์ eCommerce ที่ราบรื่น ลดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของมนุษย์ โดยทีมงานที่มีประสบการ์ในธุรกิจ eCommerce ที่สามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

Order solutions for eCommerce business

ระบบติดตามจำนวนการขาย ใบสั่ง คลังสินค้า และการเติมสินค้าโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถช่วยตรวจสอบบุคคล กระบวนการ และการเป็นคู่ค้าได้ ซึ่งการจัดการฟังก์ชันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการใบสั่งของลูกค้าจะช่วยให้ทีมงาน และลูกค้าสามารถติดตามกระบวนการและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
ERP_800x540

Solution ระบบสินค้าคงคลัง และออเดอร์

Brand/Company ที่มีปริมาณใบสั่งซื้อและ SKU จำนวนมาก และต้องการวางรากฐานระบบให้พร้อมสำหรับการเพิ่มยอดขายเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ลดความยุ่งยากและซับซ้อนของงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา

เราตอบโจทย์การวางระบบจัดการ eCommerce

เพราะในธุรกิจ eCommerce มีช่องทางการขายที่มากมายและหลากหลาย ดังนั้นการมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการ
กับ Orders ที่ดี ย่อมตอบโจทย์ความต้องการของคุณและลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2Order_800x540

จัดการและเชื่อมต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ระบบของเรายังรวมถึงการช่วยผนวกรวมบัญชี ทั้งการบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ ที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงข้อมูลทางการเงิน และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากขั้นตอนการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อความครบถ้วนของภาพรวมได้ดีที่สุด

รองรับการบริหารจัดการสินค้า

ด้วยระบบบริหารคลังสินค้า มีส่วนช่วยในการทำให้ภาพรวมในการจัดการออเดอร์และสต๊อกสินค้าเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้น เพราะจะสามารถมองเห็นมุมมองรวมของสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเติมสินค้าที่เหลือน้อย หรือจัดการกับสินค้าที่มีอยู่จำนวนมาก รวมถึงจะช่วยในการติดตามระดับสินค้าคงคลังได้อย่างเป็นระบบ

3Stock_800x540
4Order_800x540

ช่วยสนับสนุนในงานขาย

เพื่อความเป็นระเบียบและลดความสับสน ยุ่งยากในการรวบรวมออเดอร์จากทุกช่องทาง ที่เข้ามา ระบบ Order Management System จึงรวบรวมออเดอร์ที่เกิดขึ้นในทุกช่องทางไว้ในที่เดียวกัน นอกจากนี้ระบบยังรองรับการปรับเปลี่ยนราคา โปรโมชั่นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่าง eCommerce

เรื่องการจัดการ Order Management ต้องปรึกษาเรา !!!

เรื่องการจัดการ Order Management
ต้องปรึกษาเรา !!!

เรื่องการจัดการ
Order Management
ต้องปรึกษาเรา !!!

ติดต่อเราได้ทันที