WeOmni

Menu Close

Shop
Management

ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ โดย WeOmni ให้บริการด้าน Marketplace Solution อย่างครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์ Shop Management ที่เป็นพื้นฐานของการสร้าง eCommerce Website ให้กับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมระบบการทำ Online Ordering Platform อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ eCommerce ทั่วโลก

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

Shop
Management

ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ โดย WeOmni ให้บริการด้าน Marketplace Solution อย่างครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์ Shop Management ที่เป็นพื้นฐานของการสร้าง eCommerce Website ให้กับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมระบบการทำ Online Ordering Platform อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ eCommerce ทั่วโลก

Marketplace solution for eCommerce business

WeOmni มีประสบการณ์ในการก่อตั้งและพัฒนา eCommerce Platform ให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรา มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม Business Case ต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งด้าน Shop Management,
Content Management, Payment ซึ่งสามารถนำ Solution มาปรับใช้และเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

เราคือ Solution ของ eCommerce

ระบบของเราเหมาะสำหรับ Brand/Company ที่ต้องการเปิดร้านออนไลน์ เปิดช่องทางการขายใหม่ในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นของตนเอง หรือมีช่องทางการขายออนไลน์เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาระบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการขายผ่านเว็บและแอพในนามของ Brand/Company

เราตอบโจทย์ทุกรูปแบบของการสร้าง Marketplace

เราช่วยสร้างความแตกต่างในธุรกิจ eCommerce ด้วยระบบ Marketplace กับ Shop Management ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะมีหน้าร้านออนไลน์หรือไม่ก็ตาม

ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

รองรับการเชื่อมต่อและจัดการร้านค้าด้วย API

สะดวกในการบริหารจัดการ ทั้งหน้าร้านและหลังร้าน ไม่ว่าคุณจะมีหน้าร้านออนไลน์อยู่แล้วหรือยังไม่เคยมีมาก่อน ก็สามารถเข้าไปช่วยบริหารจัดการระบบที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นมาใหม่ได้ทันทีผ่านการเชื่อมต่อด้วย API นอกจากนี้ระบบยังรองรับการทำ Payment Gateway ผ่าน API อีกด้วย

จัดการ Content ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย Content Management รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการ Content ของสินค้า นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการแบรนด์ที่มีความสะดวกสบายและง่ายดาย ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที
content management
ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้

ระบบจัดการร้านค้าที่ควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนการเข้าถึงได้ ตามความเหมาะสมเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยต่อข้อมูล ด้วยการกำหนด role & permission ตามหน้าที่ของแต่ละคนได้ เช่น admin, user, super user

เรื่องการจัดการ Marketplace Solution ต้องปรึกษาเรา !!!

เรื่องการจัดการ Marketplace Solution
ต้องปรึกษาเรา !!!

เรื่องการจัดการ
Marketplace Solution
ต้องปรึกษาเรา !!!

ติดต่อเราได้ทันที