WeOmni

Shop
Management

WeOmni ให้บริการ Marketplace Solution อย่างครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์ Shop Management ที่เป็นพื้นฐานของการสร้าง eCommerce Website ให้กับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมระบบการทำ Online Ordering Platform อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ eCommerce ทั่วโลก รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนมาซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น เป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้ Brand/Company หันมาสนใจการขายช่องทาง Online
Play Video

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

Shop
Management

WeOmni ให้บริการ Marketplace Solution อย่างครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์ Shop Management ที่เป็นพื้นฐานของการสร้าง eCommerce Website ให้กับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมระบบการทำ Online Ordering Platform อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ eCommerce ทั่วโลก รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนมาซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น เป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้ Brand/Company หันมาสนใจการขายช่องทาง Online

Marketplace solution for eCommerce business

WeOmni มีประสบการณ์ในการก่อตั้งและพัฒนา eCommerce Platform ให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ Shop Management มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม Business Case ต่างๆอย่างครบถ้วน ทั้งด้าน Shop Management, Content Management, Payment ซึ่งสามารถนำ Solution มาปรับใช้และเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

เราคือ Solution ของธุรกิจ eCommerce

Shop Management เหมาะสำหรับ Brand/Company ที่ต้องการเปิด ช่องทางการขายใหม่ในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นของตนเอง หรือมีช่องทางการขายออนไลน์เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาระบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราตอบโจทย์ทุกรูปแบบของการสร้าง Marketplace

เราช่วยสร้างความแตกต่างในธุรกิจ eCommerce ด้วยระบบ Marketplace กับ Shop Management ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะมีหน้าร้านออนไลน์หรือไม่ก็ตาม

รองรับการเชื่อมต่อและจัดการร้านค้าด้วย API

สะดวกในการบริหารจัดการ ทั้งหน้าร้านและหลังร้าน ไม่ว่าคุณจะมีหน้าร้านออนไลน์อยู่แล้วหรือยังไม่เคยมีมาก่อน Shop Management ก็สามารถเข้าไปช่วยบริหารจัดการระบบที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นมาใหม่ได้ทันทีผ่านการเชื่อมต่อด้วย API นอกจากนี้ระบบยังรองรับการทำ Payment Gateway ผ่าน API อีกด้วย

จัดการ Content ได้อย่างรวดเร็ว

ระบบรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการ Content นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการแบรนด์ที่มีความสะดวกสบายและง่ายดาย ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที

กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้

ควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนการเข้าถึงได้ตาม ความเหมาะสมเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยต่อข้อมูล ด้วยการกำหนด role & permission ตามหน้าที่ของแต่ละคนได้ เช่น admin, user, super user

เรื่องการจัดการ Marketplace Solution ต้องปรึกษาเรา !!!

ติดต่อเราได้ทันที