WeOmni

คู่มือการใช้งาน
การสร้างสินค้า

                        การสร้างสินค้า

การเพิ่มสินค้าเข้าร้าน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 
1. การสร้างสินค้าทีละชิ้น
2. การสร้างสินค้าจำนวนมากในคราวเดียว (Mass upload) 

ซึ่งการสร้างและจัดการสินค้าทั้งหมด จะถูกรวบรวมอยู่ใน
“แผงควบคุม” ในหมวดหมู่ “แคตตาล็อก” จากนั้นให้เลือกไปที่
เมนู
“สินค้า”

เมื่อเข้าสู่เมนู “สินค้า” แล้วจะพบกับเครื่องมือจัดการรูปแบบการสร้างสินค้า, เครื่องมือจัดการสินค้าทั้งหมด และเมนูค้นหาสินค้า

การสร้างสินค้าทีละชิ้น

ร้านค้าสามารถเริ่มสร้างสินค้าได้ทันที ครั้งละ 1 ชิ้น โดยไปปุ่ม “เพิ่มสินค้า” โดยระบบจะพาไปยังหน้าจอกรอกรายละเอียดสินค้าและ เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะ 

การสร้างสินค้าจำนวนมาก

ร้านค้าสามารถสร้างสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการในคราวเดียว ด้วยการสร้างไฟล์รายการที่บรรจุข้อมูลสินค้าที่ท่านต้องการจะสร้าง แล้วใช้ตัวเลือกในการ “นำเข้า” ไฟล์ดังกล่าว เพื่อย่นเวลาในการสร้างให้สั้นลง

กรอกข้อมูลสินค้า

เมื่อท่านกด “เพิ่มสินค้า” แล้ว ท่านจะพบหน้าจอการกรอกข้อมูลสินค้า โดยท่านสามารถกรอกเพียงไม่กี่หัวข้อได้ เพื่อสร้างสินค้าให้ปรากฏ อย่างไรก็ดี เราแนะนำว่าท่านควรกรอกข้อมูลมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้สินค้าปรากฏบนหน้าร้านได้อย่างสวยงาม และความถูกต้องของระบบหลังบ้าน 

หัวข้อที่ปรากฏเป็น ตัวเอียง จะเป็นหัวข้อที่เราแนะนำว่าต้องมี 

 • ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น
  • ชื่อสินค้า : ชื่อที่ต้องการให้ปรากฏบนหน้าร้าน และในระบบหลังบ้าน
  • รายละเอียดอย่างย่อ และ/หรือ รายละเอียดทั้งหมด : คำอธิบาย คำบอกเล่า เรื่องราว หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวชิ้นสินค้านั้นให้ลูกค้าได้อ่าน
  • SKU : รหัสระบุและจำแนกสินค้า ท่านสามารถตั้งเองได้ตามต้องการ แต่เราแนะนำให้ท่านมีรูปแบบการตั้งรหัสนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความสับสนในอนาคต
  • หมวดหมู่ : จัดแบ่งหรือแยกสินค้าให้ปรากฏในกลุ่มประเภทเดียวกัน เช่น ขนม, เครื่องดื่ม, สินค้าเทศกาล เป็นต้น ถ้าร้านท่านยังไม่มีหมวกหมู่ ท่านสามารถสร้างหมวดหมู่เพิ่มในภายหลัง หรือสร้างหมวดหมู่สินค้าก่อนการกรอกสินค้าแทน
  • ประกาศใช้ : กดเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดให้ลูกค้าสามารถซื้อหาสินค้าได้ ถ้ายังไม่เปิดขายทันที ให้ถอดเครื่องหมายออก
  • แสดงในหน้าแรก : ให้สินค้านี้ปรากฏในหน้าแรกของเว็บไซต์ของท่านเสมอ แม้จะเพิ่มสินค้าอื่น ๆ ในภายหลังก็ตามที
 • ราคา
  • ราคา : ตั้งราคาสินค้าที่จะทำการสั่งซื้อได้
  • ราคาเดิม : เหมาะสำหรับใช้ตั้งราคาปกติ หรือ ราคาขายปลีกที่แนะนำ (Suggested Retail Price (SRP)) เมื่อท่านกรอก ลูกค้าจะเห็นราคานี้เป็นสีเทาขีดฆ่า
  • ต้นทุนสินค้า : สำหรับการคำนวนและระบบรายงาน ถึงต้นทุนของสินค้าชิ้นที่ท่านจำหน่าย โดยราคานี้จะไม่แสดงในฝั่งลูกค้า
  • ระดับราคา : กรณีการตั้งราคาต่างกันเมื่อซื้อในปริมาณที่ต่างกัน สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ เช่น ซื้อสินค้า 1 โหล ได้ราคาต่อชิ้นที่ถูกลง เป็นต้น
 • การจัดส่ง
  • น้ำหนัก, ความยาว, ความกว้าง, ความสูง : ข้อมูลสำหรับใช้ในการคำนวนการจัดส่ง โปรดกรอกอย่างแม่นยำหรือใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อการคำนวนอย่างเที่ยงตรง ไม่เรียกเก็บค่าจัดส่งมากเกินไป หรือเรียกเก็บค่าจัดส่งกับลูกค้าเกินความจำเป็น
  • จัดส่งฟรี : กดเครื่องหมายถูก เพื่อให้ระบบละเว้นการคิดค่าจัดส่งของสินค้านี้
  • แยกจัดส่ง : กดเครื่องหมายถูก เพื่อระบุการจัดส่งที่จะทำการแยกต่างหากจากรอบปกติ กรณีลูกค้าสั่งสินค้าคละอย่าง
  • ค่าจัดส่งเพิ่มเติม : ท่านสามารถระบุค่าจัดส่งต่างหากรายชิ้นเพิ่มเติม กรณีสินค้ามีค่าใช้จ่ายในการส่งที่แปลกแยกต่างหาก เช่น เฟอร์นิเจอร์น้ำหนักมากและชิ้นใหญ่พิเศษ, ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น
 • สินค้าคงคลัง
  • จำนวนต่ำสุดในตะกร้า, จำนวนสูงสุดในตะกร้า : กำหนดกรอบการกดซื้อต่อหนึ่งครั้ง ให้ซื้อได้ไม่เกิน หรือไม่น้อยกว่าที่ระบุ เช่น ขั้นต่ำ 2 ชิ้น ไม่เกินครั้งละ 6 ชิ้น เป็นต้น
  • ไม่รับคืน : กดเครื่องหมายถูก เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าถ้าซื้อสินค้านี้ จะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนสินค้าได้
 • รูปภาพ
  • เพิ่มรูปภาพ ในขั้นตอนนี้สามารถจัดเรียงลำดับให้ภาพใดแสดงก่อน/หลัง และเลือกรูปใดให้ปรากฏให้เป็นรูปแรกสุด ซึ่งรูปแรกจะถูกใช้เป็น Thumbnail ด้วย คุณสามารถอัปโหลดภาพได้มากสุด 9 รูป แต่อย่างน้อยควรมี 1 ภาพต่อ 1 สินค้า

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก (Save)” เพื่อจบขั้นตอนสินค้านี้ หรือจะคลิก “บันทึกแล้วแก้ไขต่อ (Save and Continue Edit)” เพื่อบันทึกเท่าที่กรอกไปแล้ว โดยยังคงอยู่ในหน้านั้นต่อ

 

จัดหมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้า คือการจัดกลุ่มสินค้าแต่ละประเภทให้อยู่ในกลุ่มก้อน เพื่อง่ายต่อลูกค้าในการสำรวจดูสินค้า เช่น หมวดหมู่เครื่องดื่ม หมวดหมู่อาหารสด หมวดหมู่ขนมขบเคี้ยว ซึ่งหมวดหมู่หลักนั้นสามารถแยกย่อยออกเป็นหมวดหมู่รองได้อีก 2 ลำดับขั้น เพื่อความเฉพาะเจาะจงในการค้นหาสินค้าที่ง่ายมากขึ้น

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

เพิ่มหมวดหมู่โดยการคลิกที่ “แคตตาล็อก” > “หมวดหมู่” > “เพิ่มใหม่” แล้วใส่ชื่อของหมวดหมู่ที่ต้องการจะเพิ่มใหม่
– กรณีสร้างใหม่ให้เป็นหมวดหมู่หลัก: ในหัวข้อ “หมวดหมู่หลัก” ให้เลือกไปที่ตัวเลือก “ไม่มี”
– กรณีสร้างใหม่เป็นหมวดหมู่ย่อยลงมา: ในหัวข้อ “หมวดหมู่หลัก” ให้เลือกไปที่หมวดหมู่หลักที่ต้องการให้หมวดหมู่ย่อยที่จะสร้างขึ้นมานั้นจะไปผูกอยู่ด้วย

การแก้ไขและลบหมวดหมู่

การแก้ไขข้อมูลสินค้าที่มีในร้าน สามารถทำโดยเลือกที่ สินค้า (Product) จากนั้นกด แก้ไข (Edit) สินค้านั้น ๆ แล้วท่านสามารถลบสินค้าที่ไม่ต้องการให้มีในระบบ โดยคลิก ลบ (Delete) ในหน้ารายละเอียดสินค้า

การนำเข้าและส่งออกหมวดหมู่

ท่านสามารถนำเข้าหรือส่งออกรายการสินค้าคราวละมากๆ ด้วยการใช้ตัวเลือก นำเข้า / ส่งออก (Import / Export)