WeOmni

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า
  • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “หมวดหมู่”
  • [1.2] เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด 
    • คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ที่อยู่ด้านหลังหมวดนั้นๆ
  • [1.3] แก้ไขรายละเอียด 
  • [1.4] บันทึกการแก้ไขหมวดหมู่ 
    • คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข
    • คลิกที่ปุ่ม “บันทึก และแก้ไขต่อ” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ยังคงอยู่ในหน้านี้ เพื่อแก้ไขรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม