WeOmni

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การลบสินค้า

การลบสินค้า
  • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “สินค้า”
  • [1.2] เลือกสินค้าที่ต้องการจะลบ 
    • ที่ Console “List สินค้า” ติ๊ก ในช่องหน้าชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลบ
    •  คลิกที่ปุ่ม “ลบ(ที่เลือกไว้)” 
  • [1.3] ยืนยันการลบ
    • คลิกที่ปุ่ม “ใช่” เพื่อยืนยันการลบ หรือกด “ไม่ ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบ