WeOmni

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

การแก้ไขรายละเอียดสินค้า
  • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “สินค้า”
  • [1.2] เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด 
    • ที่ Console “List สินค้า” กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังสินค้าที่ต้องการแก้ไข
  • [1.3] แก้ไขรายละเอียด 
    • ทำการแก้ไขรายละเอียดตามต้องการ โดยลักษณะการกรอกข้อมูล จะคล้ายคลึงกับการ สร้างสินค้าใหม่
  • [1.4] คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข
ย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้า