WeOmni

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การเปิด/ปิด สินค้า

การเปิด/ปิด สินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “สินค้า”
 • [1.2] เลือกสินค้าที่ต้องการ เปิด หรือ ปิด 
  • ที่ Console “List สินค้า” กดปุ่ม “แก้ไข” ที่อยู่ด้านขวาของรายการสินค้า
   ท่านสามารถสังเกตุสถานะการเปิดหรือปิด ของสินค้า ณ ปัจจุบัน ที่แถว “ประกาศใช้” ข้าง ๆ ปุ่ม แก้ไข โดยเครื่องหมาย ✓ คือสินค้านั้นถูกเปิดจำหน่ายอยู่
 • [1.3] เปิดหรือปิดสินค้า 
  • หัวข้อ “ประกาศใช้”
   • ติ๊ก ✓ ในช่องเพื่อ “เปิด” การแสดงสินค้า 
   • นำติ๊ก ✓ ออก เพื่อ “ปิด” การแสดงสินค้า
    เมื่อปิดการแสดงสินค้า สินค้าจะไม่แสดงผลที่หน้าเว็บ แต่ข้อมูลสินค้ายังคงอยู่ในระบบหลังบ้าน
 • [1.4] คลิกที่ “บันทึก” เพื่อจบขั้นตอนการแก้ไข หรือคลิกที่ “บันทึกแล้วแก้ไขต่อ” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วยังคงอยู่ที่หน้าแก้ไขรายละเอีดยสินค้าต่อไป

หมายเหตุ : สำหรับการแก้ไขรายละเอียดส่วนอื่น จะคล้ายคลึงกับการ สร้างสินค้าใหม่