WeOmni

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

Slider Banner

Slider Banner

คือการใส่ภาพ Banner หลักของร้านที่สามารถเลื่อนเปลี่ยนรูปไปมาได้ โดยจะแสดงผลที่ด้านบนสุดของหน้าแรก เหมาะสำหรับการใส่ Promotion เด่นในช่วงนั้นๆ หรือจะเป็นการแนะนำสินค้าใหม่

เข้าสู่หน้า Slider banner

1. เข้าสู่หน้า Slider Banner

 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “การกำหนดค่า” > “ชุดควบคุม”
 • [1.2] มองหา Banner Slider จากนั้นคลิกที่ “กำหนดค่า”
 • [1.3] หน้าต่างสำหรับจัดการ Banner สไลด์ โดยมีการตั้งค่าดังนี้
  • Auto Silde Interval : ติ๊ก ✓ เพื่อให้ ภาพเลื่อนเปลี่ยนเองอัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด โดยหน่วยเลข 1000 เท่ากับ 1 วินาที
   (แนะนำให้ตั้งประมาณ 5500 (5.5 วินาที))
   หมายเหตุ : ลูกค้ายังสามารถกดเลื่อนสไลด์ด้วยตนเอง
  • Pause On Hover : ติ๊ก ✓ เพื่อให้สไลด์หยุดการเปลี่ยนภาพชั่วคราวเมื่อมีเมาส์ชี้อยู่บน Banner (Hover)
 • [1.4] เมื่อแก้ไขการตั้งค่าภาพสไลด์เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อใช้งานการตั้งค่านี้
เพิ่มภาพใน Banner Slider

2. เพิ่มภาพใน Banner Slider

 • [2.1] คลิกที่ปุ่ม “AddNew”
 • [2.2]  กรอกข้อมูลของสไลด์ Banner ใหม่ ตามรายละเอียดนี้
  • Image : ภาพแบนเนอร์ กด “อัปโหลดไฟล์” แล้วเลือกภาพที่ต้องการ
   ความละเอียดของภาพที่แนะนำคือ 1440 x 380 พิกเซล
  • Alt : คำอธิบายสไลด์ (ไม่แสดงผลที่หน้าเว็ป)
  • Link : ลิงค์ปลายทางเมื่อคลิกภาพนี้
  • Display Order : ลำดับการเรียงภาพสไลด์ โดยลำดับที่ 0 จะมาอันแรกสุด
  • Visible : ติ๊ก ✓ เพื่อเปิดใช้งาน Banner นี้
 • [2.1] คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
แก้ไขภาพ Slider Banner

3. แก้ไขภาพ Slider Banner

 • [3.1] ในขั้นตอน [1.3] คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลัง Banner ที่ต้องการแก้ไข 
 • [3.2] แก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ แล้วกด “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
ลบภาพ Slider Banner

4. ลบภาพ Slider Banner

 • [4.1] ในขั้นตอน [1.3] คลิกที่ปุ่ม “ลบ” ด้านหลัง Banner ที่ต้องการแก้ไข
 • [4.2] จะมีหน้าต่าง Pop-Up เพื่อยืนยันการลบ โดยคลิกที่ปุ่ม “Yes” เพื่อยืนยันการลบ หรือกด “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบ