WeOmni

ให้บริการครบวงจรในธุรกิจ E-commerce

เราให้การสนับสนุนธุรกิจในตลาด e-commerce อย่างครบวงจรตั้งแต่ upstream ถึง downstream ด้วย digital commerce solutions ที่สามารถเชื่อมต่อ end-to-end supply-chains เข้ากับ e-commerce system โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

ให้บริการครบวงจรในธุรกิจ E-commerce

เราให้การสนับสนุนธุรกิจในตลาด e-commerce อย่างครบวงจรตั้งแต่ upstream ถึง downstream ด้วย digital commerce solutions ที่สามารถเชื่อมต่อ end-to-end supply-chains เข้ากับ e-commerce system โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Digital Commerce Solutions

หลากหลายโซลูชันด้าน Platform

หลากหลายโซลูชันด้าน Platform

ไม่ว่าคุณจะเป็นหน้าใหม่ในตลาด e-commerce ที่ต้องการเริ่มต้นสร้าง Platform หรือต้องการพัฒนา Platform เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น WeMarketplace เป็น Solution ที่จะนำคุณให้บรรลุเป้าหมายได้

ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะเป็นหน้าใหม่ในตลาด e-commerce ที่ต้องการเริ่มต้นสร้าง Platform หรือต้องการพัฒนา Platform เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น WeMarketplace เป็น Solution ที่จะนำคุณให้บรรลุเป้าหมายได้

ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพ

Dynamic Product/Tier Pricing
Dynamic Product/Tier Pricing

ฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์เพื่อรองรับการทำ Marketing และ Business Model ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการตลาดเพื่อให้ตอบโจทย์ได้ทั้งลูกค้าและสินค้าที่ต้องการ เช่น การแสดงราคาสินค้าทึ่แตกต่างกันโดยแบ่งตามประเภทของลูกค้า โดยลูกค้าที่ Login เข้ามาในแบบ B2B ก็จะเห็นราคาสินค้าในเรทราคานึง ส่วนลูกค้าที่ Login เข้ามาในแบบ B2C ก็จะเห็นราคาสินค้าที่ต่ำกว่าลูกค้าแบบ B2C หรือ เป็นการแสดงราคาสินค้าที่แบ่งออกเป็นขั้นบันไดตามปริมาณที่ต้องการจะสั่งซื้อ โดยการซื้อสินค้าในปริมาณที่มากกว่าก็จะเห็นราคาต่อชิ้นสินค้าที่ถูกลง

Merchant Onboarding
Merchant Onboarding

นอกจาก Brand หรือ Company ที่ใช้บริการ Platform ของเรานั้นจะสามารถขยายช่องทางการขายในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเข้ามาได้แล้ว ยังสามารถนำเอาร้านสาขา หรือคู่ค้า ขึ้นมาอยู่บน Platform นี้ได้ด้วยเช่นกัน เพื่อจะช่วยให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน Seamless Customer Journey ทั้งกระบวนการ B2B2C ช่วยส่งเสริมการขายและสามารถเก็บข้อมูล End Customer ได้อีกด้วย

Sale Dashboard
Sale Dashboard

เข้าถึงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการขายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วย Dashboard ที่จะแสดงข้อมูลของธุรกิจคุณได้ในหลากหลายมุมมอง แบบ Realtime เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถตัดสินใจ และวางกลยุทธ์การขายได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ Data Driven Decision Making

previous arrow
next arrow

Exclusive solution for E-commerce businesses

Digital Commerce Solutions ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันเกี่ยวกับ e-commerce ที่คุณสามารถเลือกใช้ตามความต้องการทั้ง Shop Management, Order Management, Campaign Management, Customer Relationship Management, Consent Management

Shop
Management

ระบบบริหารจัดการร้านค้า

WeOmni ให้บริการ Marketplace Solution อย่างครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์ Shop Management ที่เป็นพื้นฐานของการสร้าง e-commerce Website ให้กับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมระบบการทำ Online Ordering Platform อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ e-commerce ทั่วโลก รวมถึงพฤติกรรม ผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนมาซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น เป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้ Brand/Company หันมาสนใจการขายช่องทาง Online

Shop
Management

ระบบบริหารจัดการร้านค้า

WeOmni ให้บริการ Marketplace Solution อย่างครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์ Shop Management ที่เป็นพื้นฐานของการสร้าง e-commerce Website ให้กับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมระบบการทำ Online Ordering Platform อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ e-commerce ทั่วโลก รวมถึงพฤติกรรม ผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนมาซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น เป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้ Brand/Company หันมาสนใจการขายช่องทาง Online

Order
Management

Order
Management

ระบบบริหารจัดการออเดอร์

ระบบบริหารจัดการออเดอร์

WeOmni ให้บริการด้าน Order Management ที่จะช่วยตอบโจทย์การติดตามสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในหลายช่องทางเพื่อประสบการณ์ e-commerce ที่ราบรื่น ลดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของมนุษย์ และใส่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว โดยทีมงานที่มีประสบการ์ในธุรกิจ e-commerce ที่สามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

Campaign
Management

ระบบบริหารจัดการแคมเปญ

WeOmni ให้การให้บริการด้าน Campaign Management เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการบริหารจัดการนโยบายการตลาดหลากหลายรูปแบบ บน Marketplace Platform เพื่อไม่ให้ลูกค้า ของคุณพลาดโอกาสดีๆ และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและ Brand Loyalty

Campaign
Management

ระบบบริหารจัดการแคมเปญ

WeOmni ให้การให้บริการด้าน Campaign Management เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการบริหารจัดการนโยบายการตลาดหลากหลายรูปแบบ บน Marketplace Platform เพื่อไม่ให้ลูกค้า ของคุณพลาดโอกาสดีๆ และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและ Brand Loyalty

CRM

CRM

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

WeOmni ให้บริการ CRM ที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าคนสำคัญไว้ในที่เดียวกัน โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงได้จากทุกคนในองค์กร ที่จะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่ง WeOmni คือทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ e-commerce หลากหลายอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่ง CRM Solution ให้เหมาะกับสินค้าและรูปแบบการขายของ Brand/Company ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดไปสู่การทำ Business Intelligent และ Personalize Engine ได้อีกด้วย

Consent

ระบบบริหารจัดการความยินยอม

WeOmni ให้บริการด้าน Consent Management ระบบบริหารจัดการความยินยอมการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างลูกค้าและแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ในการขออนุญาตให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการทำการตลาดและส่งเสริมการขายในอนาคตได้