WeOmni

Home About Us
about us

About Us

About Us เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Who we are

พวกเราคือ ?

Grow your Business better and faster with WeOmni e-Solutions

WeOmni คือผู้สร้างระบบ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของระบบ Ecosystem ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ (ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้จำหน่าย) ไปจนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค) ที่พร้อมจะช่วย ต่อยอดและพัฒนาให้ธุรกิจของคุณเติบโตและพร้อมแข่งขันในตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

WeOmni คือผู้สร้างระบบ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของระบบ Ecosystem ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ (ผู้ผลิต), กลางน้ำ (ผู้จำหน่าย) ไปจนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค) ที่พร้อมจะช่วย ต่อยอดและพัฒนาให้ธุรกิจของคุณเติบโตและพร้อมแข่งขันในตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

B2B2C cycle
B2B2C cycle
Grow your biz better, faster
with WeOmni E-Solution
ที่ WeOmni เราสร้างและบริหารระบบธุรกิจสมัยใหม่ครบวงจร
จากประสบการณ์ ความชำนาญ และหัวใจ
ที่ WeOmni เราสร้างและบริหาร
ระบบธุรกิจสมัยใหม่ครบวงจร
จากประสบการณ์ ความชำนาญ และหัวใจ
Why us
ที่ WeOmni เราสร้างระบบธุรกิจ E-Commerce
จากประสบการณ์ ความชำนาญและหัวใจ
We experienced
ด้วยประสบการณ์ ในฐานะผู้ให้บริการ ทั้งธุรกิจ Offline และ Online ไม่ว่าจะในรูปแบบของ B2B, B2C มาเป็นเวลานาน ทำให้เราเข้าใจปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมที่จะถ่ายทอด ประสบการณ์ เพื่อนำความสำเร็จแบบก้าวกระโดดให้ เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนใน Ecosystem ของ B2B2C ก็ตาม
expertised
We expertised
ทีมงานนักพัฒนาของ WeOmin นั้น มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบแบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น Web Application, Mobile Application, Backend-Frontend ที่ใช้ Cloud infrastructure จาก Amazon web services (AWS)รวมไปถึงระบบฮาร์ดแวร์ Point of Sale (POS) ที่เป็นตัวช่วยให้เกิดการขายแบบ ครบวงจรทั้ง Online และ Offline ได้เป็นอย่างดี
We passionated
ที่ WeOmni เราดึงดูดนักพัฒนาระบบที่มีใจ ด้วยใจที่เรามี ทำให้เกิดสังคมแห่งการพัฒนา และการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า ถ้าได้อยู่กับสิ่งที่คุณรัก คุณจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย และพร้อมที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน
passionated