WeOmni

เกี่ยวกับเรา

แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ กรุ๊ป

คือ ผู้ช่วยพัฒนาในการเปิดโอกาส ทางการค้า โดยมีระบบนิเวศทางธุรกิจ (ecosystems) อันครบวงจร และแข็งแกร่งในหลากหลายแขนง ซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะเกิดซึ่งโอกาส ทางการเติบโตและประสิทธิภาพอันสูงสุด

คือ ผู้ช่วยพัฒนาในการเปิดโอกาส
ทางการค้า โดยมีระบบนิเวศทางธุรกิจ
(ecosystems) อันครบวงจร
และแข็งแกร่งในหลากหลายแขนง
ซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะเกิดซึ่งโอกาส
ทางการเติบโตและประสิทธิภาพอันสูงสุด

ภารกิจของเรา

เพื่อสร้าง โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ผ่านเทคโนโลยี eCommerce

Our Ecosystem

เครือข่ายธุรกิจของเรา

เครือข่ายธุรกิจ
ของเรา

Our Businesses
K'Dan
Pantavanij
K'Dan
K'Dan
K'Dan
K'Dan
WeOmni Q3/2023

WeOmni (e-Solution)

WeOmni (e-Solution)

ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบอย่างครบวงจร ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ รอบด้าน ทั้งด้าน End-to-End eCommerce และ Specific Industry โดยเฉพาะด้าน eCommerce ที่มีทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C เราจึงเข้าใจปัญหา และความต้องการของธุรกิจ และพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ที่มี เพื่อพัฒนา ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดให้กับธุรกิจของคุณ โดยมี 4 โซลูชั่นและบริการ ได้แก่

ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบอย่างครบวงจร ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ รอบด้าน ทั้งด้าน End-to-End eCommerce และ Specific Industry โดยเฉพาะด้าน eCommerce ที่มีทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C เราจึงเข้าใจปัญหา และความต้องการของธุรกิจ และพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ที่มี เพื่อพัฒนา ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดให้กับธุรกิจของคุณ โดยมี 4 โซลูชั่นและบริการ ได้แก่

Customized Software Development

Customized Software Development

ให้บริการด้านระบบครบวงจร แบบ End-to-End

ให้บริการด้านระบบครบวงจร แบบ End-to-End

Tech Staff
Augmentation

Tech Staff
Augmentation

ให้ Tech Talent ของเรา เป็นส่วนช่วยธุรกิจคุณ

ให้ Tech Talent ของเรา เป็นส่วนช่วยธุรกิจคุณ

Cloud Smart Services

Cloud Smart Services

ใช้งาน Cloud Services อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน

ใช้งาน Cloud Services อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน

Point of Sale (POS)

Point of Sale (POS)

ระบบจัดการร้านค้า สำหรับธุรกิจ ยุคใหม่ ครบ จบ ในเครื่องเดียว​

ระบบจัดการร้านค้า สำหรับธุรกิจ ยุคใหม่ ครบ จบ ในเครื่องเดียว​

Customized Software Development

Customized Software Development

ให้บริการด้านระบบครบวงจร
แบบ End-to-End

ให้บริการด้านระบบครบวงจร แบบ End-to-End

Tech Staff Augmentation

Tech Staff
Augmentation

ให้ Tech Talent ของเรา เป็นส่วนช่วยธุรกิจคุณ

ให้ Tech Talent ของเรา เป็นส่วนช่วยธุรกิจคุณ

Cloud Smart Services

Cloud Smart Services

ใช้งาน Cloud Services อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน

ใช้งาน Cloud Services อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน

Point of Sale (POS)

Point of Sale (POS)

ระบบจัดการร้านค้า สำหรับธุรกิจ ยุคใหม่ ครบ จบ ในเครื่องเดียว​

ระบบจัดการร้านค้า สำหรับธุรกิจ ยุคใหม่ ครบ จบ ในเครื่องเดียว​

Pantavanij

พันธวณิช

นำในการให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2544 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหา ตลอดจนขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการและ กระบวนการจัดซื้อ ในลักษณะองค์กรต่อองค์กรสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ จนถึงขนาดเล็ก ในหลากหลายอุตสาหกรรม

พันธวณิช

นำในการให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2544 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหา ตลอดจนขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการและ กระบวนการจัดซื้อ ในลักษณะองค์กรต่อองค์กรสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ จนถึงขนาดเล็ก ในหลากหลายอุตสาหกรรม

Chief Technology Officer
Egg Digital

EGG Digital

EGG Digital

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ของลูกค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า และความเติบโตอย่างยั่งยืนของแบรนด์ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึง
ธุรกิจระดับ SME

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ของลูกค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า และความเติบโตอย่างยั่งยืนของแบรนด์ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึง
ธุรกิจระดับ SME

aden

Aden

Aden

ผู้ให้บริการคลังสินค้าครบวงจร ให้บริการจัดเก็บสินค้าคงคลัง บรรจุหีบห่อสินค้า (Fulfilment) ที่ได้รับคำสั่งซื้อผ่านช่องทาง ออนไลน์ และให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อนำส่งสินค้าตรงถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย เราเชื่อมต่อ API กับ อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม (eCommerce) Lazada และ Shopee และสามารถ Customized APIs เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของท่านเพื่อ เติมเต็มธุรกิจออนไลน์ของท่านให้ลื่นไหล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ให้บริการคลังสินค้าครบวงจร ให้บริการจัดเก็บสินค้าคงคลัง บรรจุหีบห่อสินค้า (Fulfilment) ที่ได้รับคำสั่งซื้อผ่านช่องทาง ออนไลน์ และให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อนำส่งสินค้าตรงถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย เราเชื่อมต่อ API กับ อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม (eCommerce) Lazada และ Shopee และสามารถ Customized APIs เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของท่านเพื่อ เติมเต็มธุรกิจออนไลน์ของท่านให้ลื่นไหล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

www.pantavanij.com
www.pantavanij.com
GoodChoiz

Goodchoiz

Goodchoiz

จำหน่ายสินค้าคุณภาพบนระบบออนไลน์เพื่อตอบโจทย์คนทำงาน
มากกว่า 20,000 รายการ จากหลากหลายแบรนด์ดังทั้งใน และ ต่างประเทศ ในหลากหลายหมวดหมู่สินค้า เช่น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์สำหรับโรงงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์กระดาษ แฟ้มและอุปกรณ์การจัดเก็บ อุปกรณ์ไอที รวมไปจนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ แบบโดนๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ เอาใจคนทำงานทุกเพศทุกวัยทุกธุรกิจ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

จำหน่ายสินค้าคุณภาพบนระบบออนไลน์เพื่อตอบโจทย์คนทำงาน มากกว่า 20,000 รายการ จากหลากหลายแบรนด์ดังทั้งใน และ ต่างประเทศ ในหลากหลายหมวดหมู่สินค้า เช่น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์สำหรับโรงงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์กระดาษ แฟ้มและอุปกรณ์การจัดเก็บ อุปกรณ์ไอที รวมไปจนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ แบบโดนๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ เอาใจคนทำงานทุกเพศทุกวัยทุกธุรกิจ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

Ascend Travel

Ascend Travel

Ascend Travel

แพลตฟอร์มจัดการการจอง บริหารการเดินทางได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็น Solution สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้บริการ โดยมีโรงแรม กว่า 2,000,000 แห่ง ทั่วโลก พร้อมบริการต่างๆ ครบครัน รวมถึงรถเช่า ตั๋วเครื่องบิน หรือบริการอื่นๆ ด้วยราคาที่เป็นมิตร ตอบโจทย์ทุกเรทราคาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

แพลตฟอร์มจัดการการจอง บริหารการเดินทางได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็น Solution สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้บริการ โดยมีโรงแรม กว่า 2,000,000 แห่ง ทั่วโลก พร้อมบริการต่างๆ ครบครัน รวมถึงรถเช่า ตั๋วเครื่องบิน หรือบริการอื่นๆ ด้วยราคาที่เป็นมิตร ตอบโจทย์ทุกเรทราคาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Our
Management
K' Seub

Seubsakol
Sakolsatayadorn

President

ถ้าจะพูดถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile product และการพัฒนาบุคลากรแล้ว “สืบ” ไม่เป็นรองใครในด้านนี้ เค้าเริ่มต้นทำงานครั้งแรกกับ บริษัทฯ Siemens ที่ประเทศเยอรมนี ในตำแหน่งวิศวกร หลังจากนั้นได้นำเอาประสบการณ์และความชำนาญจากทางฝั่งยุโรปกลับมาบริหารงานที่ประเทศไทยในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรู และกลุ่มแอสเซนด์

นอกจากนี้เขายังเป็นนักกลยุทธ์เชิงปฏิบัติที่รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ให้กับบริษัทของคุณ ด้วยวิธีดำเนินการแบบ lean startup ทั้งยังผู้กำหนดภาพรวมและทิศทางใหม่ให้กับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์องค์กร

ในฐานะประธานบริหารของ Ascend Commerce Group เขาเป็นผู้นำในการดำเนินงานตามแนวคิด สร้าง วัดผล และการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีแบบแผน เพื่อสร้างความสอดคล้องกับผู้ใช้

Dan/Gun/Tammy New

Dan
Itsarayoungyuen

Chief Technology Officer

จากอดีตวิศวกรทดสอบกองทัพอากาศสหรัฐฯ และยังเคยได้ร่วมงานกับ Google และ Amazon สุดท้ายเราก็ได้ “แดน” มาเป็น CTO ของเราในที่สุด

Darunporn
Jirakitanusorn

General Manager

"แทมมี่" หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลของไทย เช่น iTrueMart พร้อมเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตของบริษัทของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด

Seub

Seubsakol
Sakolsatayadorn

President

“สืบ” ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile product และการพัฒนาบุคลากร นำประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำในยุโรปมาปรับใช้ ในฐานะประธานบริหารของ Ascend Commerce Group

Dan

Dan
Itsarayoungyuen

Chief Technology Officer

จากอดีตวิศวกรทดสอบกองทัพอากาศสหรัฐฯ และยังเคยได้ร่วมงานกับ Google และ Amazon สุดท้ายเราก็ได้ “แดน” มาเป็น CTO ของเราในที่สุด

Tammy

Darunporn
Jirakitanusorn

General Manager

"แทมมี่" หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลของไทย เช่น iTrueMart พร้อมเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตของบริษัทของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด

previous arrow OurTeam
next arrow OurTeam
Dan

Dan
Itsarayoungyuen

Chief Technology Officer

Dan
Itsarayoungyuen

Chief Technology Officer

จากอดีตวิศวกรทดสอบกองทัพอากาศสหรัฐฯ และยังเคยได้ร่วมงานกับ Google และ Amazon สุดท้ายเราก็ได้ “แดน” มาเป็น CTO ของเราในที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ได้ จากองค์กรระดับโลก ดังที่กล่าวมา ทำให้ขณะนี้แดนพร้อมแล้ว ที่จะช่วยให้ลูกค้าของ WeOmni ขยายขีดความสามารถของธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กันได้ และในฐานะคนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา, นักพัฒนาที่รอบรู้ เขามีความชำนาญ ในด้าน : ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, Ruby, TypeScript, GraphQL, React Native, Docker ตลอดจนรู้ภาษาสเปนและฮีบรูเล็กน้อย ถามตัวของคุณเองดีกว่าว่าพร้อมที่จะเริ่มการสนทนา กับ CTO ของเราหรือยัง?

จากอดีตวิศวกรทดสอบกองทัพอากาศสหรัฐฯ และยังเคยได้ร่วมงานกับ Google และ Amazon สุดท้ายเราก็ได้ “แดน” มาเป็น CTO ของเราในที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ได้ จากองค์กรระดับโลก ดังที่กล่าวมา ทำให้ขณะนี้แดนพร้อมแล้ว ที่จะช่วยให้ลูกค้าของ WeOmni ขยายขีดความสามารถของธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กันได้ และในฐานะคนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา, นักพัฒนาที่รอบรู้ เขามีความชำนาญ ในด้าน : ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, Ruby, TypeScript, GraphQL, React Native, Docker ตลอดจนรู้ภาษาสเปนและฮีบรูเล็กน้อย ถามตัวของคุณเองดีกว่าว่าพร้อมที่จะเริ่มการสนทนา กับ CTO ของเราหรือยัง?

Tammy

Darunporn
Jirakitanusorn

General Manager

Darunporn
Jirakitanusorn

General Manager

"แทมมี่" หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลของไทย และยังเป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้าง iTrueMart ที่นำมาสู่ WeMall ในปัจจุบัน, ถ้าจะหาคนที่พร้อมเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตของบริษัทของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด คงจะไม่มีใครเหมาะสมไปว่านี้ น้อยคนนักที่จะมีประสบการณ์ได้ร่วมงานกับบริษัทในระดับต้นๆ ของหลากหลายอุตสหกรรม อาทิเช่น ทรูมันนี่ (TrueMoney) สนุก (Sanook) และยูนิเวอร์แซล มิวสิก (Universal music) ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบแบบไร้คู่แข่ง สำหรับท่านที่กำลังมองหา business partner ที่พร้อมจะเดิบโตไปพร้อมกัน

"แทมมี่" หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลของไทย และยังเป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้าง iTrueMart ที่นำมาสู่ WeMall ในปัจจุบัน, ถ้าจะหาคนที่พร้อมเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตของบริษัทของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด คงจะไม่มีใครเหมาะสมไปว่านี้ น้อยคนนักที่จะมีประสบการณ์ได้ร่วมงานกับบริษัทในระดับต้นๆ ของหลากหลายอุตสหกรรม อาทิเช่น ทรูมันนี่ (TrueMoney) สนุก (Sanook) และยูนิเวอร์แซล มิวสิก (Universal music) ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบแบบไร้คู่แข่ง สำหรับท่านที่กำลังมองหา business partner ที่พร้อมจะเดิบโตไปพร้อมกัน

K'Dan
K'Tammy
previous arrow
next arrow
Seub

Seubsakol
Sakolsatayadorn

President

ถ้าจะพูดถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile product และการพัฒนาบุคลากรแล้ว “สืบ” ไม่เป็นรองใครในด้านนี้ เค้าเริ่มต้นทำงานครั้งแรกกับ บริษัทฯ Siemens ที่ประเทศเยอรมนี ในตำแหน่งวิศวกร หลังจากนั้นได้นำเอาประสบการณ์และความชำนาญจากทางฝั่งยุโรปกลับมาบริหารงานที่ประเทศไทยในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรู และกลุ่มแอสเซนด์

นอกจากนี้เขายังเป็นนักกลยุทธ์เชิงปฏิบัติที่รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ให้กับบริษัทของคุณ ด้วยวิธีดำเนินการแบบ lean startup ทั้งยังผู้กำหนดภาพรวมและทิศทางใหม่ให้กับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์องค์กร

ในฐานะประธานบริหารของ Ascend Commerce Group เขาเป็นผู้นำในการดำเนินงานตามแนวคิด สร้าง วัดผล และการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีแบบแผน เพื่อสร้างความสอดคล้องกับผู้ใช้

Dan

Dan
Itsarayoungyuen

Chief Technology Officer

จากอดีตวิศวกรทดสอบกองทัพอากาศสหรัฐฯ และยังเคยได้ร่วมงานกับ Google และ Amazon สุดท้ายเราก็ได้ “แดน” มาเป็น CTO ของเราในที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ได้ จากองค์กรระดับโลก ดังที่กล่าวมา ทำให้ขณะนี้แดนพร้อมแล้ว ที่จะช่วยให้ลูกค้าของ WeOmni ขยายขีดความสามารถของธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กันได้ และในฐานะคนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา, นักพัฒนาที่รอบรู้ เขามีความชำนาญ ในด้าน : ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, Ruby, TypeScript, GraphQL, React Native, Docker ตลอดจนรู้ภาษาสเปนและฮีบรูเล็กน้อย ถามตัวของคุณเองดีกว่าว่าพร้อมที่จะเริ่มการสนทนา กับ CTO ของเราหรือยัง?

Tammy

Darunporn
Jirakitanusorn

General Manager

"แทมมี่" หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลของไทย และยังเป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้าง iTrueMart ที่นำมาสู่ WeMall ในปัจจุบัน, ถ้าจะหาคนที่พร้อมเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตของบริษัทของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด คงจะไม่มีใครเหมาะสมไปว่านี้ น้อยคนนักที่จะมีประสบการณ์ได้ร่วมงานกับบริษัทในระดับต้นๆ ของหลากหลายอุตสหกรรม อาทิเช่น ทรูมันนี่ (TrueMoney) สนุก (Sanook) และยูนิเวอร์แซล มิวสิก (Universal music) ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบแบบไร้คู่แข่ง สำหรับท่านที่กำลังมองหา business partner ที่พร้อมจะเดิบโตไปพร้อมกัน

K'Tammy
K'Dan
K'Tammy
previous arrow
next arrow

Ascend is Home to
Where Inspired and
Committed Talents Thrive.

Our Team

Team Dedicated to Your Success

ทีมงานที่ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของคุณ
2024 Page 1/4 K Pat/Best/Mak

Pataraporn Thanasorn

Business Development

"แพท" ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Financial Services ที่มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำ โดยนำหลักการ agile มาบริหารทีมงาน

Panupong Vatchanasoontorn

Business Development

นวัตกรรม และการคิดนอกกรอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ นี่คือ DNA ของ “เบส” ด้วยประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติมาแล้ว

Makarapon Chantapoon

Business Development

“มัค” ผู้มี ประสบการณ์ drive tech product และ solution ให้กับทั้งฝั่ง B2C และ B2B ทั้งจากบริษัท Start Up และ ธนาคารชั้นนำของไทยเกือบ 10 ปี

2024 Page 2/4 K'Nat/Ohm/Poh

Nattapon Rangsiyakul

Head of Software
Engineering

“นัท” เป็นนักพัฒนาแพลตฟอร์มจากการเป็นผู้ดำเนินการแปลงเป็นดิจิทัล (Digitallizing Operation) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย

Tharathorn Inphen

Head of Engineering

"โอห์ม" มั่นใจที่จะนำเอาความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่ไม่สิ้นสุดในยุคดิจิทัล

Pitithana Wisanpittayakorn

Head of Support

“โป๊ะ” ผู้มีประสบการณ์รอบด้าน ทั้งการทำระบบ การพัฒนาซอฟท์แวร์ การจัดการโครงการ และการบริหารจัดการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแด่ลูกค้า

2024 Page 3/4 K'Joe/Saran/Sachin

Itsaret Boonsong

Head of Architecture

ในสายงาน software development และ solution design “โจ” ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบระบบให้มีเสถียรภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย

Saran Jearakitimasak

Head of Quality Assurance

"รันย์" ผู้มีประสบการณ์ควบคุมและดูแลคุณภาพ Software ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาทีม QA อันมีประสิทธิภาพสูงสุด

Sachin
Yadav

Head of DevOps

"Sachin" ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับ Cloud ของ AWS, GCP และ Azure เป็นอย่างดี ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันได้ดี

2024 Page 4/4 K'Kamol/Toon

Kamol Tangvatcharapong

Head of Product Owner

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน "เอก" ได้สร้างธุรกิจ Retail โดยใช้ Solution ทาง IT ที่มีผลงานออกสู่ตลาดในวงกว้าง ในฐานะเชี่ยวชาญในโซลูชั่น e-Commerce

Panthip Pooput

Head of Products -
e-Solution & Logistics

"ตูน" ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ (Product) ตัวยง ผู้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ และแพลตฟอร์มมากมายในเครือซีพี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนๆ

previous arrow OurTeam
next arrow OurTeam
New 1/6 K Pat/Best

Pataraporn Thanasorn

Business Development

"แพท" ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Financial Services ที่มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำ โดยนำหลักการ agile มาบริหารทีมงาน

Panupong Vatchanasoontorn

Business Development

นวัตกรรม และการคิดนอกกรอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ นี่คือ DNA ของ “เบส” ด้วยประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติมาแล้ว

2024 2/6 K Mak/Nat

Makarapon Chantapoon

Business Development

“มัค” ผู้มี ประสบการณ์ drive tech product และ solution ให้กับทั้งฝั่ง B2C และ B2B ทั้งจากบริษัท Start Up และ ธนาคารชั้นนำของไทยเกือบ 10 ปี

Nattapon Rangsiyakul

Head of Software
Engineering

“นัท” เป็นนักพัฒนาแพลตฟอร์มจากการเป็นผู้ดำเนินการแปลงเป็นดิจิทัล (Digitallizing Operation) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย

2024 3/6 K Ohm/Poh

Tharathorn Inphen

Head of Engineering

"โอห์ม" มั่นใจที่จะนำเอาความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่ไม่สิ้นสุดในยุคดิจิทัล

Pitithana Wisanpittayakorn

Head of Support

“โป๊ะ” ผู้มีประสบการณ์รอบด้าน ทั้งการทำระบบ การพัฒนาซอฟท์แวร์ การจัดการโครงการ และการบริหารจัดการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแด่ลูกค้า

2024 4/6 K Joe/Saran

Itsaret Boonsong

Head of Architecture

ในสายงาน software development และ solution design “โจ” ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบระบบให้มีเสถียรภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย

Saran Jearakitimasak

Head of Quality Assurance

"รันย์" ผู้มีประสบการณ์ควบคุมและดูแลคุณภาพ Software ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาทีม QA อันมีประสิทธิภาพสูงสุด

2024 5/6 K Sachin/Kamol

Sachin
Yadav

Head of DevOps

"Sachin" ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับ Cloud ของ AWS, GCP และ Azure เป็นอย่างดี ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันได้ดี

Kamol Tangvatcharapong

Head of Product Owner

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน "เอก" ได้สร้างธุรกิจ Retail โดยใช้ Solution ทาง IT ที่มีผลงานออกสู่ตลาดในวงกว้าง ในฐานะเชี่ยวชาญในโซลูชั่น e-Commerce

20246 /6 Toon

Panthip Pooput

Head of Products -
e-Solution & Logistics

"ตูน" ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ (Product) ตัวยง ผู้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ และแพลตฟอร์มมากมายในเครือซีพี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนๆ

previous arrow OurTeam
next arrow OurTeam
Pat

Pataraporn
Thanasorn

Business Development

"แพท" ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Financial Services ที่มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำ โดยนำหลักการ agile มาบริหารทีมงาน

Best

Panupong
Vatchanasoontorn

Business Development

นวัตกรรม และการคิดนอกกรอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เหล่านี้คือ DNA ของ “เบส” ด้วยประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติมาแล้ว

Mak

Makarapon
Chantapoon

Business Development

“มัค” ผู้มี ประสบการณ์ drive tech product และ solution ให้กับทั้งฝั่ง B2C และ B2B ทั้งจากบริษัท Start Up และ ธนาคารชั้นนำของไทยเกือบ 10 ปี

Nut
Nattapon
Rangsiyakul
Head of Software Engineering

“นัท” เป็นนักพัฒนาแพลตฟอร์มจากการเป็นผู้ดำเนินการแปลงเป็นดิจิทัล (Digitallizing Operation) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย

Ohm

Tharathorn
Inphen

Head of Engineering

"โอห์ม" มั่นใจที่จะนำเอาความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่ไม่สิ้นสุดในยุคดิจิทัล

Poh

Pitithana
Wisanpittayakorn

Head of Support

“โป๊ะ” ผู้มีประสบการณ์รอบด้าน ทั้งการทำระบบ การพัฒนาซอฟท์แวร์ การจัดการโครงการ และการบริหารจัดการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแด่ลูกค้า

Joe

Itsaret
Boonsong

Head of Architecture

ในสายงาน software development/solution design “โจ” ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบระบบให้มีเสถียรภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย

Sarun

Saran
Jearakitimasak

Head of Quality Assurance

"รันย์" ผู้มีประสบการณ์ควบคุมและดูแลคุณภาพ Software ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาทีม QA อันมีประสิทธิภาพสูงสุด

Sachin

Sachin
Yadav

Head of DevOps

"Sachin" ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับ Cloud ของ AWS, GCP และ Azure เป็นอย่างดี ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันได้ดี

Kamol

Kamol
Tangvatcharapong

Head of Product Owner

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน "เอก" ได้สร้างธุรกิจ Retail โดยใช้ Solution ทาง IT ที่มีผลงานออกสู่ตลาดในวงกว้าง ในฐานะเชี่ยวชาญในโซลูชั่น e-Commerce

Toon

Panthip
Pooput

Head of Products e-Solution & Logistics

"ตูน" ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ (Product) ตัวยง ผู้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ และแพลตฟอร์มมากมายในเครือซีพี

previous arrow OurTeam
next arrow OurTeam