WeOmni

Slide

WeOmni is your

Total Commerce
Solutions Partner

ให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยปลดล็อคขีดจำกัดที่มีอยู่
ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยบริการอย่างมืออาชีพและครบวงจร

ให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยปลดล็อคขีดจำกัดที่มีอยู่ ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยบริการอย่างมืออาชีพและครบวงจร

Who we are

พวกเราคือ ?

Grow your Business better and faster with WeOmni E-Solution

WeOmni คือผู้สร้างระบบ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของระบบ Ecosystem ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ (ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้จำหน่าย) ไปจนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค) ที่พร้อมจะช่วย ต่อยอดและพัฒนาให้ธุรกิจของคุณเติบโตและพร้อมแข่งขันในตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

WeOmni คือผู้สร้างระบบ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของระบบ Ecosystem ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ (ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้จำหน่าย) ไปจนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค) ที่พร้อมจะช่วย ต่อยอดและพัฒนาให้ธุรกิจของคุณเติบโตและพร้อมแข่งขันในตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

B2B2C cycle
B2B2C cycle

Why us

ที่ WeOmni เราสร้างระบบธุรกิจ E-Commerce
จากประสบการณ์ ความชำนาญและหัวใจ
ที่ WeOmni เราสร้างระบบธุรกิจ
E-Commerceจากประสบการณ์
ความชำนาญและหัวใจ
Slide

01 /03

We experienced

ด้วยประสบการณ์ ในฐานะผู้ให้บริการ ทั้งธุรกิจ Offline และ Online ไม่ว่าจะในรูปแบบของ B2B, B2C มาเป็นเวลานาน ทำให้เราเข้าใจปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมที่จะถ่ายทอด ประสบการณ์ เพื่อนำความสำเร็จแบบก้าวกระโดดให้ เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนใน Ecosystem ของ B2B2C ก็ตาม

Slide

02 /03

We expertised

ทีมงานนักพัฒนาของ WeOmin นั้น มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบแบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น Web Application, Mobile Application, Backend-Frontend ที่ใช้ Cloud infrastructure จาก Amazon web services (AWS)รวมไปถึงระบบฮาร์ดแวร์ Point of Sale (POS) ที่เป็นตัวช่วยให้เกิดการขายแบบ ครบวงจรทั้ง Online และ Offline ได้เป็นอย่างดี

Slide

03 /03

We passionated

ที่ WeOmni เราดึงดูดนักพัฒนาระบบที่มีใจ ด้วยใจที่เรามี ทำให้เกิดสังคมแห่งการพัฒนา และการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า ถ้าได้อยู่กับสิ่งที่คุณรัก คุณจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย และพร้อมที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน

previous arrow
next arrow
Slide

01 /03

We experienced

ด้วยประสบการณ์ ในฐานะผู้ให้บริการ ทั้งธุรกิจ Offline และ Online ไม่ว่าจะในรูปแบบของ B2B, B2C มาเป็นเวลานาน ทำให้เราเข้าใจปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมที่จะถ่ายทอด ประสบการณ์ เพื่อนำความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนใน Ecosystem ของ B2B2C ก็ตาม

Slide

02 /03

We expertised

ทีมงานนักพัฒนาของ WeOmin นั้น มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบแบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น Web Application, Mobile Application, Backend-Frontend ที่ใช้ Cloud infrastructure จาก Amazon web services (AWS) รวมไปถึงระบบฮาร์ดแวร์ Point of Sale POS ที่เป็นตัวช่วยให้เกิดการขายแบบ ครบวงจรทั้ง Online และ Offline ได้เป็นอย่างดี

Slide

03 /03

We passionated

ที่ WeOmni เราดึงดูดนักพัฒนาระบบที่มีใจ ด้วยใจที่เรามี ทำให้เกิดสังคมแห่งการพัฒนา และการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า ถ้าได้อยู่กับสิ่งที่คุณรัก คุณจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย และพร้อมที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน

previous arrow
next arrow

Our Solutions

โซลูชั่นของเรา
Slide 1

เราเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม
(B2B2C Solution)

ขยายขีดความสามารถช่องทางออนไลน์ของธุรกิจ B2B2C
ด้วยการพลิกธุรกิจจากรูปแบบดั้งเดิม ให้เติบโตทันกับยุคสมัย และเทคโนโลยี

• พัฒนา Web แอพพลิเคชั่น
• พัฒนา Mobile แอพพลิเคชั่น
• ขยายความสามารถของ Core และ แอพพลิเคชั่นแบบ Headless
• เชื่อมต่อกับ 3rd Party SAP - ERP
• ปรับปรุงระบบคลาวด์ (Cloud) ให้ทันสมัย

1/3

Slide 2

ระบบวิเคราะห์ (Analytics)

เสริมประสิทธิภาพทีมขายของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

• แดชบอร์ด & รายงานประสิทธิภาพการขาย สรุปโปรโมชั่น สต็อก
• การวิเคราะห์ข้อมูล และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI)

2/3

Slide 3

ระบบบริหารจัดการร้านค้า
ณ จุดขาย (POS)

ผสานธุรกิจออนไลน์เป็นออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อปลดล็อกศักยภาพ
ด้านการเติบโต

• พัฒนาระบบจัดการร้านค้าของผู้ขาย
• ฮาร์ดแวร์ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น เครื่องแท็บเล็ต/POS, สแกนเนอร์, เครื่องพิมพ์, ลิ้นชักเก็บเงิน

3/3

previous arrow
next arrow
Slide

เราเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม
(B2B2C Solution)

ขยายขีดความสามารถช่องทางออนไลน์ของธุรกิจ B2B2C ด้วยการพลิกธุรกิจจากรูปแบบดั้งเดิม ให้เติบโต ทันกับยุคสมัย และเทคโนโลยี

• พัฒนา Web แอพพลิเคชั่น
• ขยายความสามารถของ Core และ แอพพลิเคชั่นแบบ Headless
• เชื่อมต่อกับ 3rd Party SAP - ERP
• ปรับปรุงระบบคลาวด์ (Cloud) ให้ทันสมัย

1/3

Slide 2

ระบบวิเคราะห์ (Analytics)

เสริมประสิทธิภาพทีมขายของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะ

• แดชบอร์ด & รายงานประสิทธิภาพการขาย สรุปโปรโมชั่น สต็อก
• การวิเคราะห์ข้อมูล และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI)

2/3

Slide 3

ระบบบริหารจัดการร้านค้า
ณ จุดขาย (POS)

ผสานธุรกิจออนไลน์เป็นออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อปลดล็อกศักยภาพด้านการเติบโต

• พัฒนาระบบจัดการร้านค้าของผู้ขาย
• ฮาร์ดแวร์ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น เครื่องแท็บเล็ต/POS, สแกนเนอร์, เครื่องพิมพ์, ลิ้นชักเก็บเงิน

3/3

previous arrow
next arrow

Our Services

เราพร้อมเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจของคุณ ประสบความสำเร็จและพัฒนาแบบก้าวกระโดด ด้วยบริการเหล่านี้
เราพร้อมเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจของคุณ
ประสบความสำเร็จและพัฒนาแบบก้าวกระโดด
ด้วยบริการเหล่านี้
Slide

รับเป็นทีม​
Outsource

พัฒนาโปรเจคตาม
ความต้องการ

ให้คำปรึกษาเรื่อง
ธุรกิจ และการปรับ
องค์กรให้ทันสมัย

ปรับปรุง
Customer
Experience

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอีคอมเมิร์ซ

ให้คำปรึกษาเรื่อง
ธุรกิจ และการปรับ
องค์กรให้ทันสมัย

ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจที่มีนวัตกรรม มากที่สุดในโลก

ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจ
ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก

Slide 1
Slide 2
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Team dedicated to your success

ทีมงานที่ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของคุณ
Dan

จากอดีตวิศวกรทดสอบกองทัพอากาศสหรัฐฯ และยังเคยได้ร่วมงานกับ Google และ Amazon สุดท้ายเราก็ได้ “แดน” มาเป็น CTO ของเราในที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ได้จากองค์กรระดับโลก ดังที่กล่าวมา ทำให้ขณะนี้แดนพร้อมแล้ว ที่จะช่วยให้ลูกค้าของ WeOmni ขยายขีดความสามารถของธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กันได้ และในฐานะคนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา, นักพัฒนาที่รอบรู้ เขามีความชำนาญในด้าน : ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, Ruby, TypeScript, GraphQL, React Native, Docker ตลอดจนรู้ภาษาสเปนและฮีบรูเล็กน้อย ถ้าตัวของคุณเองดีกว่าว่าพร้อมที่จะเริ่มการสนทนา กับ CTO ของเราหรือยัง?

Dan Itsarayoungyuen

Chief Technology Officer

Best

แนวคิดเรื่องของนวัตกรรม และการคิดนอกกรอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เหล่านี้คือ DNA ของ “เบส” ตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) สร้างระบบการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถทำเรื่องนี้ได้ ด้วยประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ ประกอบกับความหลงใหลในเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเขา ทำให้มั่นใจได้เลยว่าเบสจะช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดแน่นอน

Panupong Vatchanasoontorn

Senior Consultant

Tammy

"แทมมี่" หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลของไทย และยังเป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้าง iTrueMart ที่นำมาสู่ WeMall ในปัจจุบัน, ถ้าจะหาคนที่พร้อมเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตของบริษัทของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด คงจะไม่มีใครเหมาะสมไปว่านี้ น้อยคนนักที่จะมีประสบการณ์ได้ร่วมงานกับบริษัทในระดับต้นๆ ของหลากหลายอุตสหกรรม อาทิเช่น ทรูมันนี่ (TrueMoney) สนุก (Sanook) และยูนิเวอร์แซล มิวสิก (Universal music) ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบแบบไร้คู่แข่ง สำหรับท่านที่กำลังมองหา business partner ที่พร้อมจะเดิบโตไปพร้อมกัน

Darunporn Jirakitanusorn

General Manager

Darunporn Jirakitanusorn
Win

ถ้าจะพูดถึงการแปลงธุรกิจและข้อมูล, SAP, ERP, GRC, การสร้างแบบจำลองต้นทุน และการตรวจสอบไอทีภายในองค์กร ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ไม่เรื่องไหนเลยที่จะเป็นความลับสำหรับ “วิน” จากประสบการณ์การเป็นผู้นำโครงการในลักษณะนี้มาหลายปี ทำให้เขามีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจจากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น การค้าปลีก การผลิต น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โทรคมนาคม การบิน และการธนาคารเป็นต้น

Chawin Kaewmanee

Senior Consultant

Darunporn Jirakitanusorn
Nattapon Rangsiyakul
Nat

“นัท” เริ่มบทบาทการเป็นนักพัฒนาจากการเป็นผู้ดำเนินการแปลงเป็นดิจิทัล (Digitallizing Operation) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่ดินแดนจิงโจ้ประเทศออสเตรเลีย นัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนา AngularJS, ReactJS, dotNet, Jenkins และ Making Things Work™ ทุกวันนี้นัทมีหน้าที่หลักในการดูแลทีมนักพัฒนาแพลตฟอร์มหลักของ WeOmni โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายและเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจเป็นหลัก

Nattapon Rangsiyakul

Head of Software Engineering

Chawin Kaewmanee
Prae

ด้วยดีกรีปริญญาโทบริหารธุรกิจและประสบการณ์ที่ยาวนานในฐานะวิศวกรจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อเธอตัดสินใจกลับมายังแผ่นดินเกิด หลายบริษัทในไทยก็ได้เปิดประตูต้อนรับ “แพร” ในทันที ไม่ว่าจะเป็น TMB, นกแอร์, Shopee เหล่านี้ล้วนเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้แพรได้แสดงฝีมือ และเธอก็ไม่ทำพลาด แพรประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจขั้นต่ำถึงระดับ 2 หลัก (เป็นสิบๆเท่า) กันเลยทีเดียว

Thanyalux Lorsirinant

Senior PO for eCommerce

Prae

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในระดับนานาชาติจากการได้ร่วมงานกับ Thomson Reuters ไม่ว่าจะเป็นในนิวยอร์ก ลอนดอน ปักกิ่ง มอสโก ฯลฯ และยังมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงบริษัทหลายแห่งในประเทศไทย อาทิเช่น (SCG, SCB, กรุงไทย - แอกซ่า…) ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้ “กันต์” มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้าน Product & Process Management และยังเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน Agile & Technology Development มั่นใจได้เลยว่าโครงการของคุณจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของประเทศแน่นอน

Arunthep Sangvareethip

Chief Product Officer

previous arrow
next arrow

Team dedicated
to your success

ทีมงานที่ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของคุณ
Dan

จากอดีตวิศวกรทดสอบกองทัพอากาศสหรัฐฯ และยังเคยได้ร่วมงานกับ Google และ Amazon สุดท้ายเราก็ได้ “แดน” มาเป็น CTO ของเราในที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ได้จากองค์กรระดับโลก ดังที่กล่าวมา ทำให้ขณะนี้แดนพร้อมแล้ว ที่จะช่วยให้ลูกค้าของ WeOmni ขยายขีดความสามารถของธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กันได้ และในฐานะคนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา, นักพัฒนาที่รอบรู้ เขามีความชำนาญในด้าน : ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, Ruby, TypeScript, GraphQL, React Native, Docker ตลอดจนรู้ภาษาสเปนและฮีบรูเล็กน้อย ถ้าตัวของคุณเองดีกว่าว่าพร้อมที่จะเริ่มการสนทนา กับ CTO ของเราหรือยัง?

Dan Itsarayoungyuen

Chief Technology Officer

Best

แนวคิดเรื่องของนวัตกรรม และการคิดนอกกรอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เหล่านี้คือ DNA ของ “เบส” ตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) สร้างระบบการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถทำเรื่องนี้ได้ ด้วยประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ ประกอบกับความหลงใหลในเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเขา ทำให้มั่นใจได้เลยว่าเบสจะช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดแน่นอน

Panupong Vatchanasoontorn

Senior Consultant

Tammy

"แทมมี่" หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลของไทย และยังเป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้าง iTrueMart ที่นำมาสู่ WeMall ในปัจจุบัน, ถ้าจะหาคนที่พร้อมเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตของบริษัทของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด คงจะไม่มีใครเหมาะสมไปว่านี้ น้อยคนนักที่จะมีประสบการณ์ได้ร่วมงานกับบริษัทในระดับต้นๆ ของหลากหลายอุตสหกรรม อาทิเช่น ทรูมันนี่ (TrueMoney) สนุก (Sanook) และยูนิเวอร์แซล มิวสิก (Universal music) ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบแบบไร้คู่แข่ง สำหรับท่านที่กำลังมองหา business partner ที่พร้อมจะเดิบโตไปพร้อมกัน

Darunporn Jirakitanusorn

General Manager

Win

ถ้าจะพูดถึงการแปลงธุรกิจและข้อมูล, SAP, ERP, GRC, การสร้างแบบจำลองต้นทุน และการตรวจสอบไอทีภายในองค์กร ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ไม่เรื่องไหนเลยที่จะเป็นความลับสำหรับ “วิน” จากประสบการณ์การเป็นผู้นำโครงการในลักษณะนี้มาหลายปี ทำให้เขามีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจจากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น การค้าปลีก การผลิต น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โทรคมนาคม การบิน และการธนาคารเป็นต้น

Chawin Kaewmanee

Senior Consultant

Nat

“นัท” เริ่มบทบาทการเป็นนักพัฒนาจากการเป็นผู้ดำเนินการแปลงเป็นดิจิทัล (Digitallizing Operation) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่ดินแดนจิงโจ้ประเทศออสเตรเลีย นัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนา AngularJS, ReactJS, dotNet, Jenkins และ Making Things Work™ ทุกวันนี้นัทมีหน้าที่หลักในการดูแลทีมนักพัฒนาแพลตฟอร์มหลักของ WeOmni โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายและเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจเป็นหลัก

Nattapon Rangsiyakul

Head of Software Engineering

Prae

ด้วยดีกรีปริญญาโทบริหารธุรกิจและประสบการณ์ที่ยาวนานในฐานะวิศวกรจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อเธอตัดสินใจกลับมายังแผ่นดินเกิด หลายบริษัทในไทยก็ได้เปิดประตูต้อนรับ “แพร” ในทันที ไม่ว่าจะเป็น TMB, นกแอร์, Shopee เหล่านี้ล้วนเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้แพรได้แสดงฝีมือ และเธอก็ไม่ทำพลาด แพรประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจขั้นต่ำถึงระดับ 2 หลัก (เป็นสิบๆเท่า) กันเลยทีเดียว

Thanyalux Lorsirinant

Senior PO for eCommerce

Gun

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในระดับนานาชาติจากการได้ร่วมงานกับ Thomson Reuters ไม่ว่าจะเป็นในนิวยอร์ก ลอนดอน ปักกิ่ง มอสโก ฯลฯ และยังมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงบริษัทหลายแห่งในประเทศไทย อาทิเช่น (SCG, SCB, กรุงไทย - แอกซ่า…) ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้ “กันต์” มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้าน Product & Process Management และยังเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน Agile & Technology Development มั่นใจได้เลยว่าโครงการของคุณจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของประเทศแน่นอน

Arunthep Sangvareethip

Chief Product Officer

Dan
Best
Tammy
Win
Nat
Prae
Gun
previous arrow
next arrow

Our Client Success Case

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าของเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรชั้นนำที่มีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มุ่งเน้นขยายรายได้จากช่องทาง B2B และ B2C

ความท้าทาย

• ทำรายการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์
• ตัวแทน/ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถสั่งซื้อโดยตรงกับระบบได้
• จำกัดการให้บริการอยู่แค่ B2C marketplace เท่านั้น
• ไม่มีแพลตฟอร์มที่จะมารองรับคำสั่งซื้อจำนวนมากได้

 

การแก้ปัญหา

• พัฒนาแพลตฟอร์มการสั่งซื้อ B2B ขยายให้รองรับ C หรือลูกค้ารายย่อย
• เพิ่มความสามารถในการเปิดรับลูกค้าแบบเครือข่ายให้เป็น ตัวแทน/ ตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย
• เชื่อมต่อกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้สามารถมีการสะสมแต้ม (Point)

ข้อมูลบริษัท

บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงชั้นนำระดับโลก ที่ต้องการจะย้ายลูกค้าออฟไลน์ขึ้นมาออนไลน์ พร้อมทั้งสร้าง Loyalty program เพื่อรักษาฐานลูกค้า

ความท้าทาย

• ย้ายลูกค้าที่มีอยู่ (ร้านขายสินค้าสัตว์เลี้ยง, Modern trade) จากออฟไลน์ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์

การแก้ปัญหา

• พัฒนาแพลตฟอร์มการสั่งซื้อ B2B ขยายให้รองรับ C หรือลูกค้ารายย่อย
• เพิ่มความสามารถในการเปิดรับลูกค้าแบบเครือข่ายให้เป็น ตัวแทน/ ตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย
• เชื่อมต่อกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้สามารถมีการสะสมแต้ม (Point)

Slide

Highlight Features

Phase 1 - First Year

Slide

Highlight Features

Phase 2 - Second Year

previous arrow
next arrow
Slide
Phase 1 - First Year
Highlight Features
Slide 2
Phase 2 - Second Year
Highlight Features
previous arrow
next arrow

Highlight Features