WeOmni

WeOmni is your

Total Commerce
Solutions Partner

ให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ ที่ช่วยปลดล็อคขีดจำกัดที่มีอยู่
ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน
ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ และครบวงจร

Trusted by over
20  Inovative Businesses

Our Solutions & Services

WeMarketPlace
EggPOS
On-demand

Who we are?

Grow your Business
better and faster with
WeOmni E-Solution

WeOmni คือผู้สร้างระบบ และอยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของระบบ Ecosystem ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ (ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้จำหน่าย) ไปจนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค) ที่พร้อมจะช่วย ต่อยอดและพัฒนาให้ธุรกิจของคุณเติบโต และพร้อมแข่งขันในตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

left-circle

Why Us ?

ที่ WeOmni เราสร้างระบบธุรกิจ E-Commerce
จากประสบการณ์ ความชำนาญ และหัวใจ

We
Experiences

ด้วยประสบการณ์ ในฐานะผู้ให้บริการ ทั้งธุรกิจ Offline และ Online ไม่ว่าจะในรูปแบบของ B2B, B2C มาเป็นเวลานาน ทำให้เราเข้าใจปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมที่จะถ่ายทอด ประสบการณ์ เพื่อนำความสำเร็จ แบบก้าวกระโดด ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณ จะอยู่ในส่วนไหนใน Ecosystem ของ B2B2C ก็ตาม

We
Expertised

ทีมงานนักพัฒนาของ WeOmni นั้น มีประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบแบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น Web Application, Mobile Application, Backend-Frontend ที่ใช้ Cloud infrastructure จาก Amazon web services (AWS) รวมไปถึงระบบ ฮาร์ดแวร์ Point of Sale POS ที่เป็นตัวช่วยให้เกิดการขาย แบบครบวงจรทั้ง Online และ Offline ได้เป็นอย่างดี

We
Passionated

ที่ WeOmni เราดึงดูดนักพัฒนาระบบที่มีใจ ด้วยใจที่เรามี ทำให้เกิดสังคมแห่งการพัฒนา และการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า ถ้าได้อยู่กับสิ่งที่คุณรัก คุณจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย และพร้อมที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน

We Experienced
We
Experienced

ด้วยประสบการณ์ ในฐานะผู้ให้บริการ ทั้งธุรกิจ Offline และ Online ไม่ว่าจะในรูปแบบของ B2B, B2C มาเป็นเวลานาน ทำให้เราเข้าใจปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมที่จะถ่ายทอด ประสบการณ์ เพื่อนำความสำเร็จ แบบก้าวกระโดด ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณ จะอยู่ในส่วนไหนใน Ecosystem ของ B2B2C ก็ตาม

We Expertised
We
Expertised

ทีมงานนักพัฒนาของ WeOmni นั้น มีประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบแบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น Web Application, Mobile Application, Backend-Frontend ที่ใช้ Cloud infrastructure จาก Amazon web services (AWS) รวมไปถึงระบบ ฮาร์ดแวร์ Point of Sale POS ที่เป็นตัวช่วยให้เกิดการขาย แบบครบวงจรทั้ง Online และ Offline ได้เป็นอย่างดี

We Passionated
We
Passionated

ที่ WeOmni เราดึงดูดนักพัฒนาระบบที่มีใจ ด้วยใจที่เรามี ทำให้เกิดสังคมแห่งการพัฒนา และการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า ถ้าได้อยู่กับสิ่งที่คุณรัก คุณจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย และพร้อมที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน

On-Demand Services

Grow Your Biz
Better, Faster

เราพร้อมเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจของคุณ
ประสบความสำเร็จและพัฒนาแบบก้าวกระโดด
ด้วยบริการเหล่านี้
รับเป็นทีม
Outsource
ปรับปรุง Customer
experience
พัฒนาโปรเจค
ตามความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
E-Commerce
ให้คำปรึกษาเรื่อง ธุรกิจ
และการปรับ องค์กรให้ทันสมัย
ปรับปรุง Customer
experience
wemarketplace
Our Solutions and Services

Total Commerce Solutions

E-Commerce
แพลตฟอร์ม

( B2B2C Solution )

ขยายขีดความสามารถช่องทางออนไลน์ของธุรกิจ B2B2C ด้วยการพลิกธุรกิจจากรูปแบบดั้งเดิม ให้เติบโตทันกับยุคสมัย และเทคโนโลยี

• พัฒนา Web แอพพลิเคชั่น
• พัฒนา Mobile แอพพลิเคชั่น
• ขยายความสามารถของ Core และ แอพพลิเคชั่นแบบ Headless
• เชื่อมต่อกับ 3rd Party SAP - ERP
• ปรับปรุงระบบคลาวด์ (Cloud) ให้ทันสมัย

POS
Our Solutions and Services

Total Commerce Solutions

ระบบบริหาร
จัดการร้านค้า
ณ จุดขาย (POS)

ผสานธุรกิจออนไลน์เป็นออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อปลดล็อกศักยภาพด้านการเติบโต

• พัฒนาระบบจัดการร้านค้าของผู้ขาย
• ฮาร์ดแวร์ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น เครื่องแท็บเล็ต/POS, สแกนเนอร์, เครื่องพิมพ์, ลิ้นชักเก็บเงิน

On-Demand
Our Solutions and Services

Total Commerce Solutions

On-Demand

เราช่วยออกแบบระบบแบบ Tailor-made เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ปรับปรุง ไปจนถึงการพัฒนาและติดตามการทำงานของระบบไปจนถึงมือผู้ใช้งาน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน eCommerce ในหลากหลายอุตสาหกรรม

• ให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์งานระบบในรูปแบบของ Website,
Mobile Application, Headless Application
• เพิ่มขีดความสามารถของระบบเดิมที่มีอยู่
• ปรับปรุงโครงสร้างระบบให้ทันสมัยและปลอดภัย

previous arrow Our Sol
next arrow Our Sol
wemarketplace

Total Commerce Solutions

Our Solutions and Services

E-Commerce
แพลตฟอร์ม

( B2B2C Solution )

ขยายขีดความสามารถช่องทางออนไลน์ของธุรกิจ B2B2C
ด้วยการพลิกธุรกิจจากรูปแบบดั้งเดิม ให้เติบโตทันกับยุคสมัย และเทคโนโลยี

• พัฒนา Web แอพพลิเคชั่น
• พัฒนา Mobile แอพพลิเคชั่น
• ขยายความสามารถของ Core และ แอพพลิเคชั่นแบบ Headless
• เชื่อมต่อกับ 3rd Party SAP - ERP
• ปรับปรุงระบบคลาวด์ (Cloud) ให้ทันสมัย

POS
Our Solutions and Services

Total Commerce Solutions

ระบบบริหารจัดการร้านค้า
ณ จุดขาย (POS)

ผสานธุรกิจออนไลน์เป็นออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อปลดล็อกศักยภาพด้านการเติบโต

• พัฒนาระบบจัดการร้านค้าของผู้ขาย
• ฮาร์ดแวร์ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น เครื่องแท็บเล็ต/POS, สแกนเนอร์,
เครื่องพิมพ์, ลิ้นชักเก็บเงิน

On-Demand
Our Solutions and Services

Total Commerce Solutions

On-Demand

เราช่วยออกแบบระบบแบบ Tailor-made เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ปรับปรุง ไปจนถึงการพัฒนาและติดตามการทำงานของระบบไปจนถึงมือผู้ใช้งาน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน eCommerce ในหลากหลายอุตสาหกรรม

• ให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์งานระบบในรูปแบบของ Website,
Mobile Application, Headless Application
• เพิ่มขีดความสามารถของระบบเดิมที่มีอยู่
• ปรับปรุงโครงสร้างระบบให้ทันสมัยและปลอดภัย

previous arrow Our Sol
next arrow Our Sol

Our Clients

Trusted by the World's
Most Innovative Businesses

ได้รับความวางใจจากธุรกิจที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก

Our Team

Team Dedicated to Your Success

ทีมงานที่ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของคุณ
Dan/Gun/Tammy New

Dan
Itsarayoungyuen

Chief Technology Officer

จากอดีตวิศวกรทดสอบกองทัพอากาศสหรัฐฯ และยังเคยได้ร่วมงานกับ Google และ Amazon สุดท้ายเราก็ได้ “แดน” มาเป็น CTO ของเราในที่สุด

Arunthep
Sangvareethip

Chief Product Officer

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในระดับนานาชาติจากที่ได้ร่วมงานกับ Thomson Reuters ไม่ว่าจะเป็นในนิวยอร์ก ลอนดอน ปักกิ่ง มอสโก ฯลฯ

Darunporn
Jirakitanusorn

General Manager

"แทมมี่" หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลของไทย และยังเป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้าง iTrueMart ที่นำมาสู่ WeMall ในปัจจุบัน

Win/Nut/Best

Chawin Kaewmanee

Senior Consultant

“วิน” ผู้เชี่ยวชาญทั้งการแปลงธุรกิจและข้อมูล, SAP, ERP, GRC, การสร้างแบบจำลองต้นทุน และการตรวจสอบไอทีภายในองค์กร

Nattapon Rangsiyakul

Head of Software Engineering

“นัท” เป็นนักพัฒนาจากการเป็นผู้ดำเนินการแปลงเป็นดิจิทัล (Digitallizing Operation) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย

Panupong Vatchanasoontorn

Senior Consultant

นวัตกรรม และการคิดนอกกรอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เหล่านี้คือ DNA ของ “เบส” ด้วยประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ

Pair/Joe/Toon

Thanyalux Lorsirinant

Senior PO for eCommerce

"แพร" ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจขั้นต่ำถึงระดับ 2 หลัก (เป็นสิบๆเท่า)

Itsaret Boonsong

Head of Architecture

ในสายงาน software development/solution design “โจ” ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบระบบให้มีเสถียรภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย

Panthip Pooput

Head of Products -
E-Solution & Logistics

"ตูน" ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ (Product) ตัวยง ผู้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ และแพลตฟอร์มมากมายในเครือซีพี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนๆ

Ohm/Sachin

Tharathorn Inphen

Head of Engineering

"โอห์ม" มั่นใจที่จะนำเอาความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่ไม่สิ้นสุดในยุคดิจิทัล

Sachin
Yadav

Head of DevOps

"Sachin" ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับ Cloud ของ AWS, GCP และ Azure เป็นอย่างดี ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันได้ดี

previous arrow OurTeam
next arrow OurTeam

Our Partners

Drive Your
Business with
Our Specialized
Partners

เราช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ด้วยพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Grow your Business with

WeOmni E-Solution

ขยายธุรกิจของคุณไปพร้อมกับเรา WeOmni E-Solution

บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด

บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค
อาคารฟินิกซ์ ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Copyright @2022 Ascend Commerce Company Limited. All right reserved.