WeOmni

หน้าหลัก EGG POS Supportคู่มือการใช้งาน EGG POS Application

จัดการลิ้นชักและเงินสด (Cash Management)

การเปิดและปิดรอบการขาย

1. เลือกเมนู จัดการลิ้นชัก เพื่อใช้งานฟีเจอร์ เปิดและปิดรอบ การขาย

2. เลือกหัวข้อ รอบการขาย ให้ทำการระบุวงเงินเริ่มต้น และกดปุ่ม “เปิดรอบการขาย”

3. เมื่อทำการเปิดรอบการขายแล้ว หากต้องการปิดรอบการขาย ให้กดปุ่ม ปิดรอบการขาย

4. ระบุจำนวนเงินที่มี ให้ตรงกับ จำนวนเงินที่ควรจะมี จากนั้น กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำการปิดรอบการขาย

5. หากในระหว่างวัน มีการ นับเงินเข้า หรือ เงินออก ให้กดทำการรายการ ตามที่จะระบุ เช่น เงินออก

6. ระบุจำนวนเงิน ที่ต้องการจ่าย หรือ เงินออก และใส่เหตุผลในการนำเงินออก เช่น จ่ายค่าน้ำแข็ง

7. ยอดเงินจะอยู่ในส่วนของ บันทึกเงินเข้า/เงินออก สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึกไว้ได้

8. ระบบจะแสดงผลรายการที่ได้บันทึกเอาไว้ ในการทำรายการ เงินเข้า/เงินออก

หากตรวจสอบแล้ว กดปุ่ม ยกเลิก และกดปุ่ม ปิดรอบการขาย

9. สามารถเลือก ส่งอีเมล หรือ พิมพ์ใบสรุปยอดการขายได้ เสร็จสิ้นขั้นตอนการปิดรอบการขาย

ประวัติลิ้นชักเก็บเงิน

เลือกหัวข้อ ประวัติลิ้นชักเก็บเงิน จะพบกับรายการ เปิดรอบการขาย ปิดรอบการขาย และจำนวนเงิน ที่ได้ทำการเปิดและปิดรอบ และสามารถเลือกวัน หรือช่วงเวลาในการเรียกดูข้อมูลได้