WeOmni

การตั้งค่าการพิมพ์ สำหรับส่ง Order กระดาษไปยังครัว

การตั้งค่าการพิมพ์กระดาษครัว เป็นฟีเจอร์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านประเภททานก่อนจ่ายทีหลัง หรือ จ่ายก่อนได้รับอาหาร ก็สามารถเลือกตั้งค่าการพิมพ์กระดาษออเดอร์ครัวได้ตามความเหมาะสมของร้านตนเอง 

 

  1. ที่เมนูตั้งค่า -> เครื่องพิมพ์ กดเลือกเมนู ตั้งค่าการพิมพ์กระดาษครัว
  2. เลือกรูปแบบการพิมพ์ที่ต้องการ
    2.1 พิมพ์เมื่อกดสั่งอาหารเท่านั้น คือ เมื่อกดสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว รายการออเดอร์จะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ในครัวทันที โดยไม่ต้องรอขั้นตอนการชำระเงิน 
    2.2 พิมพ์เมื่อกดสั่งอาหาร และ เมื่อพิมพ์ใบเสร็จ คือ เมื่อลูกค้าสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว รวมถึงผ่านขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจึงจะส่งรายการออเดอร์ดังกล่าวไปยังเครื่องพิมพ์ในครัวโดยอัตโนมัติ