WeOmni

หน้าหลัก EGG POS Supportคู่มือการใช้งาน EGG POS Application

การใช้งาน, แก้ไข Terminal และ UUID

UUID คือรหัสเฉพาะของอุปกรณ์เครื่อง POS หรือ tablet แต่ละเครื่อง (คล้ายกับหมายเลขซีเรียล) โดยในระบบ EGG POS 1 terminal จะสามารถใช้ได้กับแค่ 1 เครื่องเท่านั้น

เมื่อ login ผ่านอุปกรณ์ใดๆในครั้งแรก ระบบจะแสดง Terminal ที่ยังไม่ถูกผูก UUID ให้ผู้ใช้งานเลือก Terminal ที่ต้องการใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องนี้ ถ้าหากร้านค้ามี Terminal ที่ยังไม่มี UUID ผูกอยู่เพียง terminal เดียว ระบบจะทำการเลือกให้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

  • 1 อุปกรณ์ (1 UUID) สามารถใช้งานได้กับ 1 terminal ของร้านเท่านั้น
  • เมื่อทำการผูก terminal เข้ากับ อุปกรณ์ใดๆแล้ว จะต้องใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์นั้นเสมอ (หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน จะต้องเข้าไปแก้ไขที่ website https://cms.eggsmartpos.com/ )
  • หากต้องการเพิ่ม อุปกรณ์ และ terminal ในการใช้งาน สามารถติดต่อ 02-020-2364

                                 

การแก้ไข Terminal

   1. ไปยัง website https://cms.eggsmartpos.com/

   2.  เลือกเมนู Merchant Management

   3.  เลือกเมนูย่อย Terminal

   4.  กดปุ่ม edit ใน terminal ที่ต้องการแก้ไข UUID

  5. กดปุ่มถังขยะเพื่อลบ UUID ให้เป็นค่าว่าง และ ทำการบันทึกค่า

  6. Login เข้าสู่ Application Egg POS และเลือก Terminal ที่ต้องการใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องนี้ โดยหากร้านค้ามี Terminal ที่ยังไม่มี UUID ผูกอยู่เพียง terminal เดียว ระบบจะทำการเลือกให้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

  • 1 อุปกรณ์ (1 uuid) สามารถใช้งานได้กับ 1 terminal ของร้านเท่านั้น
  • เมื่อทำการผูก terminal เข้ากับ อุปกรณ์ใดๆแล้ว จะต้องใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์นั้นเสมอ
  • หากต้องการเพิ่ม อุปกรณ์ และ terminal ในการใช้งาน สามารถติดต่อ 02-020-2364