WeOmni

“วีออมนิ” คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023

“วีออมนิ” ยูนิตบริการภายใต้ บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ผู้นำการให้บริการดิจิทัลโซลูชั่นทางการค้าด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะการทำงานขั้นสูง และระบบโซลูชั่นแพลตฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 ที่ดีที่สุดในด้าน “Digital Ecosystem Catalyst” ด้วยความร่วมมือในการจัดงานและมอบรางวัลโดย Boston Consulting Group (BCG) กับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แห่งประเทศไทย (DEPA)

รางวัลนี้เป็นเครื่องตอกย้ำความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของ “วีออมนิ” ในฐานะองค์กรที่ให้บริการด้านดิจิทัล และแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transform) ที่ครอบคลุมเทคโนโลยี บุคคลากรที่เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Humanware) รวมไปถึงการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและวางแนวทาง (Roadmap) ที่มุ่งสร้างอนาคต อีกทั้งยังตอกย้ำภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะผู้นำขององค์กรดิจิทัลในยุคที่ดิจิทัลมีบทบาทนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation)

นางสาวดรุณพร จิรกิจอนุสรณ์ ผู้จัดการทั่วไปของ วีออมนิ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Digital Excellence Awards 2023 ที่มอบรางวัล “The Best of Digital Ecosystem Catalyst” ให้กับ วีออมนิ รางวัลดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของวีออมนิ ในการเชื่อมต่อทุกส่วนของธุรกิจให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นในฐานะผู้ให้บริการที่ครอบคลุมแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และการติดตามผลการทำงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงเมื่อจบการดำเนินงาน เพื่อยกระดับวิธีการทำงานแบบดิจิทัลยุคใหม่ท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากองค์กรที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Boston Consulting Group (BCG) แสดงให้เห็นว่าผลงานของเราเป็นที่ยอมรับจากองค์กรในระดับโลก”

“วีออมนิ” เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีกระบวนการทำงานอันมีประสิทธิภาพและโดดเด่นในมิติต่างๆ โดยหนึ่งในความสำเร็จที่ “วีออมนิ” ได้ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือการร่วมมือกับ “CPF Feed” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้แม้ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ช่วยในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกร ซึ่งจากความร่วมมือดังล่าวตลอดระยะเวลาสี่ปี “วีออมนิ” ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจการเกษตรดั้งเดิมแบบออฟไลน์ 100% ไปสู่ธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้แพลตฟอร์ม B2B2C เพื่อบูรณาการให้ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดในระบบนิเวศเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แบบครบวงจร โดยเริ่มจากการย้ายฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วขยายฐานลูกค้าอย่างรวดเร็วไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยโครงการดังกล่าวได้สร้างการเติบโตของ GMV สะสมเพิ่มขึ้นถึง 1,400% นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2563 และพุ่งสูงขึ้นถึงมากกว่า 3,000 ล้านบาท ในปี 2566

ความสำเร็จอีกประการหนึ่งคือ “ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับ Altervim” ซึ่งพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับสื่อสารและควบคุมการจ่ายไฟฟ้าที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(EV) ได้อย่างเต็มรูปแบบ แม้ความร่วมมือดังกล่าวจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงาน แต่ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในมุมของจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 820% ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี และมีผู้ใช้มากกว่า 23,000 รายในเดือนพฤศจิกายน 2566

การให้บริการ คลาวด์สมาร์ทเซอร์วิส (Cloud Smart Services) ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่โดดเด่นของ “วีออมนิ” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของวีออมนิ ในการจัดการระบบการให้บริการคลาวด์แบบครบวงจร (Cloud Service Solution) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การใช้งาน ระบบสนับสนุนการทำงานหลังการปรับใช้งาน รวมไปถึงการตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) โดยมีเป้าหมายหลักคือการจัดโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ที่มีความเสถียร น่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่น และประหยัด โดยนับตั้งแต่เปิดตัวบริการนี้ พบว่า ลดเวลาการทำงานแฝงลงได้ 75% และลดต้นทุนการทำงานของระบบคลาวด์ลงได้ 55%; ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนาแบบครบวงจรเต็มรูปแบบภายใน 15 วัน โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากการโยกย้ายระบบ และพร้อมใช้งาน 99.99%

นางสาวดรุณพร อธิบายเพิ่มเติมว่า “วีออมนิ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของเรา ด้วยการเพิ่มทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เราทุ่มเทให้กับการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องโดยการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอีก 100% ในปี 2567 เพื่อส่งเสริมการเติบโตของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า (2569) บุคคลากรทั้งหมดในองค์กรจะต้องมีความรู้ด้านดิจิทัลในระดับสูง วีออมนิ ทุ่มเทเพื่อสร้างโซลูชันที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเทคโนโลยี ผ่านการวิเคราะห์ทางการตลาด การวิจัยแนวโน้ม และการวิเคราะห์คู่แข่ง โดยแต่ละกระบวนการจะได้รับการพัฒนาผ่านการคิดเชิงออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น นอกจากนี้เรายังนำเสนอแผน O2O โซลูชั่น ที่ครอบคลุมในทุกประสบการณ์และทุกช่องทาง วีออมนิ มีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง คือความสามารถในการนำเสนอบริการที่ครอบคลุม ทั้งในรูปแบบแพลตฟอร์มพร้อมใช้งานและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่ดีที่สุดที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ปัจจุบัน วีออมนิ เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรและเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งใช้เป็นเทคโนโลยีรากฐานหลักของงานบริการของเรา”

พิธีมอบรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ที่โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมี พณ ท่าน จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลดังกล่าวได้รับการยกย่องและได้รับความน่าเชื่อถือในฐานะขององค์กรที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแบบบูรณาการในการดำเนินงานแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือประเมินวัดผล Digital Acceleration Index (DAI) ของ Boston Consulting Group (BCG) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถขององค์กรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีกลยุทธ์ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเทคโนโลยีดิจิทัลถูกรวมเข้าไว้ในทุกมิติการทำงานขององค์กร ครอบคลุมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม และกระบวนการปฏิบัติงานอื่นๆ

###

เกี่ยวกับ WeOmni
วีออมนิ (WeOmni) แบรนด์ภายใต้แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ กรุ๊ป (Ascend Commerce Group) เป็นผู้ให้ บริการด้านการพัฒนาระบบอย่างครบวงจร ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบรอบด้าน ทั้งด้าน End-to-End eCommerce และ Specific Industry โดยเฉพาะด้าน eCommerce ที่มีทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C โดยมี 4 โซลูชั่นและบริการ ได้แก่ Customized Software Development, Tech Staff Augmentation, Cloud Smart Services และ Point of Sale (POS)

การมอบรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 ในสาขา “Digital Ecosystem Catalyst”
นำโดยนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี มอบให้แก่ นางสาวดรุณพร จิรกิจอนุสรณ์ ผู้จัดการทั่วไป วีออมนิ

ผู้บริหารวีออมนิ จากซ้ายไปขวา
คุณกมล ตั้งวัชรพงศ์ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ออนไลน์ทูออฟไลน์ และ อีคอมเมิร์ซ
คุณ ธิ ธม แฟม – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท แอสเซนด์ ดิจิตอล คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด
คุณดรุณพร จิรกิจอนุสรณ์ ผู้จัดการทั่วไป
คุณสืบสกล สกลสัตยาทร – กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเซนด์ ดิจิตอล คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด
คุณภาณุพงศ์ วัจนสุนทร – ผู้ช่วยผู้อำนวยการนักพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ที่ช่องทาง Facebook FanpageLinkedin หรือดูข้อมูลและติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่เว็บไซต์ของเรา