WeOmni

การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับ POS iMin

หากพบปัญหาในการใช้งานแนะนำให้ผู้ใช้งานแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการอัปเดตเวอร์ชั่นของเครื่อง โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของตัวเครื่องโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(หากระบบจอสัมผัสไม่สามารถใช้งานได้ ให้เสียบใช้งานเมาส์เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเข้าสู่เมนูการอัปเดตได้)
หน้าแรก | EGG POS Support | การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น | วิธีแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้นสำหรับเครื่อง POS iMIN

1. แตะเลือกไปที่เมนู Wireless update เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบการอัปเดต และติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่

2. แตะไปที่ปุ่ม Check for updates เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่นี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือยัง
3. หากมีเวอร์ชั่นใหม่แสดงขึ้นมา แนะนำให้ติดตั้งทันทีเพื่อให้เครื่องใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด
4. ขั้นตอนสุดท้ายในการติดตั้งตัวเครื่องจะ Restart เครื่องใหม่เอง

หากตรวจสอบแล้วว่าตัวเครื่องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้ว แต่ยังคงพบปัญหาข้างต้น แนะนำให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วเลือกไปที่เมนู Restart โดยหลังจากที่เริ่มระบบใหม่เรียบร้อยแล้วหากยังพบว่ามีปัญหาอยู่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
  2. ปิดเครื่อง รอประมาณ 5 นาทีหลังจากนั้นทำการเปิดเครื่องใหม่
  3. ถ้าหากยังคงพบปัญหาอยู่ แนะนำให้ผู้ใช้งานตั้งค่าระบบให้กลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงานโดยเข้าที่ ตั้งค่า (Setting) เลือก สำรองและรีเซ็ต (Backup & reset) จากนั้นเลือก ตั้งค่าจากโรงงาน (Factory data reset)

หากทำทุกขั้นตอนด้านบนแล้ว ปัญหายังคงมีอยู่แนะนำให้ติดต่อเข้ามาที่ Call Center โทร : 02-020-2364 ต่อ 1 หรือ Line : @WePOS เพื่อรับบริการต่อไป

หากพบปัญหาว่ามีกระดาษติดค้างอยู่ภายในตัวเครื่อง ทำให้ระบบการใช้งานไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ให้ผู้ใช้งานเปิดฝาเครื่องปริ้นท์ โดยงัดที่คันโยกสีแดงด้านขวา หากไม่สามารถเปิดฝาเครื่องพิมพ์ได้ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ปิดเครื่องและเปิดระบบขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
2. เมื่อระบบเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วให้ทดลองเปิดฝาเครื่องปริ้นท์อีกครั้ง โดยงัดที่คันโยกสีแดงทางด้านขวา

3. หากมีกระดาษติดอยู่ให้นำกระดาษที่ติดอยู่นั้นออกมา 
4. ใส่กระดาษเข้าไปใหม่

5. ปิดฝาเครื่องปริ้นท์

6. เครื่องก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง

แต่ถ้าหากทำตามขั้นตอนด้านบนแล้ว ตัวเครื่องก็ยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ให้ทำขั้นตอนดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1. เปิดฝาคัตเตอร์เครื่องปริ้นท์ออก อยู่เหนือฝาครอบเครื่องปริ้นท์

2. หมุนลูกล้อจนกระทั่งที่ตัดกระดาษกลับไปที่จุดเดิม โดยหมุนตามทิศทางที่ระบุไว้ในสติกเกอร์บนเครื่องปริ้นท์

ทิศทางที่ถูกต้อง

ทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

**สำคัญมาก** อย่าฝืนปิดฝาเครื่องปริ้นท์โดยยังไม่ได้ทำการแก้ไขหมุนที่ตัดกระดาษกลับไปที่จุดเดิม เพราะการฝืนปิดฝาอาจจะทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

3. หากพบว่ามีกระดาษติดอยู่ให้นำกระดาษที่ติดอยู่นั้นออกมา
4. ใส่กระดาษเข้าไปใหม่
5. ปิดฝาเครื่องปริ้นท์
6. เครื่องก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง

ท่านสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มเติมได้จากวีดีโอคลิป โดย คลิกที่นี่ (ภาษาอังกฤษ)

1. ตรวจสอบว่ามีม้วนกระดาษอยู่ในเครื่องปริ้นท์
2. ตรวจสอบว่าฝาเครื่องปริ้นท์ปิดสนิท
3. ตรวจเช็คสถานะการเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นท์ ว่ายังเชื่อมต่อกันเป็นปกติ ในโปรแกรมการใช้งาน
4. ทดลองสั่งพิมพ์ในโหมดการทดสอบสถานะเครื่อง

เข้าที่เมนู การทดสอบเครื่อง (Diagnostic)

เลือกที่เครื่องพิมพ์ (Printer)

เลือกทดสอบการพิมพ์ (Print test page)

หากขั้นตอนด้านบนยังไม่สามารถแก้ปัญหาการสั่งพิมพ์ได้ ให้แก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

  1. ปิดโปรแกรมอื่นที่เปิดค้างอยู่ทั้งหมดยกเว้นโปรแกรมที่ใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปริ้นท์เชื่อมต่อเฉพาะโปรแกรมที่ต้องการใช้งานเท่านั้น
  2. ปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ จากนั้นให้ลองสั่งพิมพ์ทดสอบอีกครั้ง
  3. ถ้าหากยังพบปัญหาอยู่ ให้ปิดและเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

หากทำทุกขั้นตอนด้านบนแล้ว ปัญหายังคงมีอยู่แนะนำให้ติดต่อเข้ามาที่ Call Center โทร : 02-020-2364 ต่อ 1 หรือ Line : @WePOS เพื่อรับบริการต่อไป

เมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ของเครื่องปริ้นท์ออกมา ตัวเครื่องจะอัปเดตเวอร์ชั่นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีสถานะแสดงบอการอัปเดตที่หน้าจอ ซึ่งในขณะที่กำลังอัปเดตอยู่นั่น ผู้ใช้งานไม่ควรใช้งานฟังก์ชั่นใด ๆ บนตัวเครื่องจนตัวเครื่องอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการใช้งานขณะที่ตัวเครื่องกำลังอัปเดตอยู่นั้นอาจส่งผลให้การอัปเดตนั้นไม่สำเร็จ ซึ่งจะทำให้ตัวเครื่องปริ้นท์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งขั้นตอนการแก้ไขก็คือการปล่อยให้มีการอัปเดตใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีม้วนกระดาษอยู่ในเครื่องปริ้นท์
2. ปิดและเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ จากนั้นหน้าจอก็จะแสดงขั้นตอนการอัพเดท Printer เอง
*** ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้งานไม่ควรใช้งานเครื่อง จนกว่าระบบจะอัปเดทเสร็จสิ้น ***
3. เมื่อระบบอัปเดทเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องปริ้นท์ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

1. ปิดระบบตัวเครื่อง (force shutdown) โดยกดปุ่ม ปิด/เปิดเครื่อง ค้างไว้ประมาณ 8 วินาที
2. เมื่อระบบปิดตัวลง และหน้าจอเครื่องดับลงแล้ว  ให้กดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง
3. ตรวจสอบเวอร์ชั่นว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด : เข้าหน้า Wireless update ตรวจสอบการอัพเดท, ติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่
4. ถ้าหากยังเจอปัญหาอยู่ แนะนำให้ผู้ใช้งานตั้งค่าระบบให้กลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงานโดยเข้าที่ ตั้งค่า (Setting) เลือก สำรองและรีเซ็ต (Backup & reset) จากนั้นเลือก ตั้งค่าจากโรงงาน (Factory data reset)

หากทำทุกขั้นตอนด้านบนแล้ว ปัญหายังคงมีอยู่แนะนำให้ติดต่อเข้ามาที่ Call Center โทร : 02-020-2364 ต่อ 1 หรือ Line : @Eggpos เพื่อรับบริการต่อไป

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเตอร์เน็ตเพื่อให้มีการปรับข้อมูลให้ตรงกัน (synchronize)
2.ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน การตั้งเวลาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายทั้งหมดให้ตรงกัน  

  1. เลือกไปที่ ตั้งค่า (Setting)  
  2. เลือกวันและเวลา (Date & time)
  3. เลือกเพื่อเปิดโหมดการอัปเดตวันและเวลาแบบอัตโนมัติ (Automatic date & time)


1. ตรวจสอบว่าลิ้นชักเงินเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง iMin
2. ตรวจสอบว่าลิ้นชักเงินและสายไฟอยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

3. ตรวจสอบเวอร์ชั่นว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด : เข้าหน้า Wireless update ตรวจสอบการอัพเดท, ติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่
4. ตรวจสอบอีกครั้งว่าลิ้นชักเงินสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบว่าลิ้นชักใช้งานได้ตามปกติหรือไม่สามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าที่เมนู การทดสอบเครื่อง (Diagnostic)

2. เลือก ลิ้นชักเงิน (Cash Box) 

3. กดปุ่มการตั้งค่า (Setting) ปุ่มด้างล่างข้างขวา

4. เลือก ลิ้นชักทำงาน
5. เลือก เปิดลิ้นชักหลังจากสั่งพิมพ์ (Cash Drawer After Printing)
6. คลิก ตกลง (OK)