WeOmni

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ EGG POS
ระบบจัดการร้านค้ายุคใหม่
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ EGG POS
ระบบจัดการร้านค้ายุคใหม่
หน้าแรก | EGG POS Support | การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเครื่องรุ่น iMin

การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเครื่องรุ่น iMin

 1. ตรวจสอบ speed ของ Internet หรือการเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi
 2. หากพบปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ตรวจสอบกับ Internet provider หรือ Mobile operator ที่ลูกค้าใช้บริการ
ตรวจสอบการเชื่อมต่อว่าได้เปิดการเชื่อมต่อ Internet ด้วย Wifi หรือ SIM หรือไม่
 • กรณีไม่ได้เปิด ให้เปิดการเชื่อมต่อ
 • กรณีเปิด แต่ไม่สามารถ Login ได้ – ให้ทดลองเข้าเว็บอื่นด้วย Browser ว่าได้หรือไม่ > ไม่ได้ ให้ตรวจสอบกับ Internet provider หรือ Mobile operator ที่ลูกค้าใช้บริการ > ได้ ลองให้ restart เครื่อง แล้วลองใหม่
แจ้งให้ลูกค้าตรวจสอบการชำระเงินที่ AppTruemoney ว่ามีการตัดเงินหรือยัง
 • กรณียังไม่ถูกตัดเงิน ให้แจ้งลูกค้าทำการ Refresh TMN Barcode ใหม่ แล้ว Scan เพื่อชำระอีกครั้ง แต่หากยังไม่ได้อีก อาจแนะนำให้เปลี่ยนไปชำระช่องทางอื่น เช่น เงินสด หรือพร้อมเพย์
 • กรณีถูกตัดเงินแล้ว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-020-2364 ติดต่อในเวลาทำการ ตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น.
 1. แจ้งให้ลูกค้าตรวจสอบยอดเงิน หากยอดเงินไม่พอ ให้ทำการเติมเงินเข้า TMN Wallet แล้วชำระอีกครั้ง หรือเปลี่ยนช่องทางการชำระช่องทางอื่น เช่น เงินสด พร้อมเพย์
 2. แต่หากยอดเงินพอ ให้ทำการ Refresh TMN Barcode ใหม่ แล้ว Scan เพื่อชำระอีกครั้ง
 3. หรือหากมีการผูก TMN Wallet กับบัตรเครดิต ให้ตรวจสอบยอดวงเงินในบัตร หรือเปลี่ยนช่องทางการชำระช่องทางอื่น เช่น เงินสด พร้อมเพย์
เบื้องต้นให้ลูกค้าทำการ Scan QR Code จากหน้าจอแทน จากนั้นทำการแก้ไขดังนี้
 • กรณีระบบข้อความแจ้ง “ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ได้” ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ว่าต่ออยู่หรือไม่
  • ถ้าไม่ต่อ ให้ต่อสายต่อเครื่องพิมพ์
  • ถ้าต่ออยู่แล้วแต่ใช้งานไม่ได้ ให้ถอดสายแล้วเสียบต่อเข้าเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • ถ้าไม่พิมพ์ QR แต่ระบบไม่มีข้อความแจ้งเตือนใดๆให้ลอง restart เครื่องปริ้นและ Tablet ใหม่อีกครั้ง
 1. จากหน้าจอ EGGPOS กดปุ่ม แถบด้านล่างของแท๊ปเลต (Kill App)
 2. กดปุ่มรูปถังขยะ เพื่อออกจากแอพพลิเคชั่น
 3. เช็คสายสัญญาณ (USB) สายหลุดหรือไม่
 4. เลือก EGGPOS เข้าสู่ระบบอีกครั้ง
 5. เมนู ”ตั้งค่า” เลือก เครื่องพิมพ์ หน้าจอจะขึ้นข้อความ “Allow EGGPOS to access SPRT Printer” กด OK สถานะการเชื่อมต่อขึ้นปกติ
 6. เข้าเมนูหลัก ทำการขายตามปกติ
 1. ใช้กุญแจเปิดลิ้นชัก นำถาดใส่เงินออก เช็คภายใน ลิ้นชักมีแบงก์ติดหรือไม่
 2. ตรวจสอบสายสัญญาณ RJ11 Cable มีรอยขาดหรือไม่ / เช็ค RJ11 port ด้านหลังเครื่อง Printer หรือ POS เชื่อมต่ออยู่หรือไม่
 1. ถอดสาย usb ที่ต่อกับ แท๊ปเลต และกดปุ่มเปิด แท๊ปเลต กดค้างไว้จนมี logo true ขึ้นมา
 2. ถ้าอาการไม่หาย ใช้สายชาจน์สำรอง ชาจน์ไฟประมาณ 1 นาที จากนั้นเปิด แท๊ปเลต จนบูทขึ้นปกติ ถอดสายชาจน์และเชื่อมต่อกับสาย usb จาก เครื่องพิมพ์
 1. ปิด/เปิด สวิชต์เครื่องพิมพ์ เช็คสถานะชาร์จไฟอีกครั้ง
 2. ถ้าอาการไม่หาย ปิดสวิชต์ เครื่องพิมพ์ ถอดสาย usb ที่ต่อกับแท๊ปเลต และหลัง เครื่องพิมพ์ จากนั้นต่อสายกลับที่เดิม และเปิดสวิชต์เครื่องพิมพ์
 3. ถ้าอาการไม่หาย กดปุ่มปิด แท๊ปเลต ค้างไว้ เลือก Restart
 4. ถ้าอาการไม่หาย ใช้สายชาจน์สำรอง ชาจน์ไฟประมาณ 1นาที จากนั้นเปิด แท๊ปเลต จนบูทขึ้นปกติ ถอดสายชาจน์และเชื่อมต่อกับสาย usb จาก เครื่องพิมพ์
 5. ถ้าอาการไม่หาย แจ้งซ่อมที่ศูนย์บริการ
ตรวจสอบ Printer เบื้องต้นโดยเปิดฝาออก และทำความสะอาดผงฝุ่นกระดาษภายใน Printer โดยใช้แปรงหรือเป่าออก จากนั้นทำตามขั้นตอนตรวจสอบดังนี้
 1. ตรวจสอบไฟสถานะ Printer = สีเหลือง (กระดาษหมด) / กดปุ่มเปิดฝา Printer เพื่อเช็คกระดาษ
 2. กดปุ่มเปิดฝา Printer เพื่อเช็คกระดาษว่าใส่ผิดด้านหรือไม่ กระดาษต้องอยู่ในลักษณะคว่ำตามม้วนกระดาษ
 3. ตรวจสอบไฟสถานะ Printer = สีเแดง (มีปัญหา) / กดปุ่มเปิดฝา Printer / นำกระดาษออกมา และใส่เข้าไปใหม่ เช็คไฟสถานะอีกครั้งต้องเป็นสีเขียว (Printer ปกติ)

เปิดฝา Printer นำกระดาษม้วนโรลออก จากนั้นใส่กระดาษให้อยู่ในลักษณะคว่ำตามม้วนกระดาษ

ทำการตรวจสอบ ตาม Step ดังนี้
 1. ตรวจสอบปลั๊กไฟ / สายไฟมีรอยขาดหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าปัญหาเกิดจากไฟฟ้าไม่เข้า
 2. ตรวจสอบปลั๊กไฟ / Adapter / สายไฟมีรอยขาดหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าปัญหาเกิดจากไฟฟ้าไม่เข้า
 3. ตรวจสอบหน้าจอมีรูปโลโก้ Andiod หรือ PAX เสียแสดงหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าปัญหาเกิดจาก OS
 4. ตรวจสอบ Customer Display แสดงหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าปัญหาเกิดจากหน้าจอ Monitor
 5. ถ้าอาการไม่หาย ติดต่อแจ้งปัญหาที่ Callcenter
ทำการตรวจสอบ Customer Display (หน้าจอฝั่งลูกค้า)ใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอได้หรือไม่
 • ถ้าได้ แสดงว่าเกิดจากแผ่นฟิม Touchscreen หน้าจอมีปัญหา
 • ถ้าไม่ได้ ให้ทำการ Restart เครื่อง POS
 1. นำ Scanner วางลงในแท่นชาจน์ จะมีสถานะไฟสีน้ำเงินแสดง
 2. ตรวจสอบ แท่นชาจน์สายที่เชื่อมต่อกับแท่นชาจน์ และปลั๊กไฟ

การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับ
เครื่องรุ่น iMin

การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับ
เครื่อง POS ทุกรุ่น

การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับ
POS Application

ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าได้ด้วยตนเองได้ที่ https://manager.eggdigital.com/

ติดต่อ LINE @Eggpos เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ปัญหา

ติดต่อ LINE @Eggpos เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ปัญหา