WeOmni

การใช้งาน, แก้ไข Terminal และ UUID

การใช้งาน, แก้ไข Terminal และ UUID

UUID คือรหัสเฉพาะของอุปกรณ์เครื่อง POS หรือ tablet แต่ละเครื่อง (คล้ายกับหมายเลขซีเรียล) โดยในระบบ EGG POS 1 terminal จะสามารถใช้ได้กับแค่ 1 เครื่องเท่านั้น

เมื่อ login ผ่านอุปกรณ์ใดๆในครั้งแรก ระบบจะแสดง Terminal ที่ยังไม่ถูกผูก UUID ให้ผู้ใช้งานเลือก Terminal ที่ต้องการใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องนี้ ถ้าหากร้านค้ามี Terminal ที่ยังไม่มี UUID ผูกอยู่เพียง terminal เดียว ระบบจะทำการเลือกให้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • 1 อุปกรณ์ (1 UUID) สามารถใช้งานได้กับ 1 terminal ของร้านเท่านั้น
 • เมื่อทำการผูก terminal เข้ากับ อุปกรณ์ใดๆแล้ว จะต้องใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์นั้นเสมอ (หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน จะต้องเข้าไปแก้ไขที่ website https://cms.eggsmartpos.com/ )
 • หากต้องการเพิ่ม อุปกรณ์ และ terminal ในการใช้งาน สามารถติดต่อ 02-020-2364

                                 

การแก้ไข Terminal

   1. ไปยัง website https://cms.eggsmartpos.com/

   2.  เลือกเมนู Merchant Management

   3.  เลือกเมนูย่อย Terminal

   4.  กดปุ่ม edit ใน terminal ที่ต้องการแก้ไข UUID

  5. กดปุ่มถังขยะเพื่อลบ UUID ให้เป็นค่าว่าง และ ทำการบันทึกค่า

  6. Login เข้าสู่ Application Egg POS และเลือก Terminal ที่ต้องการใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องนี้ โดยหากร้านค้ามี Terminal ที่ยังไม่มี UUID ผูกอยู่เพียง terminal เดียว ระบบจะทำการเลือกให้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • 1 อุปกรณ์ (1 uuid) สามารถใช้งานได้กับ 1 terminal ของร้านเท่านั้น
 • เมื่อทำการผูก terminal เข้ากับ อุปกรณ์ใดๆแล้ว จะต้องใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์นั้นเสมอ
 • หากต้องการเพิ่ม อุปกรณ์ และ terminal ในการใช้งาน สามารถติดต่อ 02-020-2364

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์กระดาษครัว

การตั้งค่าการพิมพ์ สำหรับส่ง Order กระดาษไปยังครัว

การตั้งค่าการพิมพ์กระดาษครัว เป็นฟีเจอร์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านประเภททานก่อนจ่ายทีหลัง หรือ จ่ายก่อนได้รับอาหาร ก็สามารถเลือกตั้งค่าการพิมพ์กระดาษออเดอร์ครัวได้ตามความเหมาะสมของร้านตนเอง 

 

 1. ที่เมนูตั้งค่า -> เครื่องพิมพ์ กดเลือกเมนู ตั้งค่าการพิมพ์กระดาษครัว
 2. เลือกรูปแบบการพิมพ์ที่ต้องการ
  2.1 พิมพ์เมื่อกดสั่งอาหารเท่านั้น คือ เมื่อกดสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว รายการออเดอร์จะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ในครัวทันที โดยไม่ต้องรอขั้นตอนการชำระเงิน 
  2.2 พิมพ์เมื่อกดสั่งอาหาร และ เมื่อพิมพ์ใบเสร็จ คือ เมื่อลูกค้าสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว รวมถึงผ่านขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจึงจะส่งรายการออเดอร์ดังกล่าวไปยังเครื่องพิมพ์ในครัวโดยอัตโนมัติ

การจัดการโต๊ะ (Table Management)

การจัดการโต๊ะ (Table Management)

ฟีเจอร์การจัดการโต๊ะในร้าน

ฟีเจอร์การจัดการโต๊ะเป็นฟีเจอร์ที่พัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการโต๊ะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าในการจัดการโต๊ะ ทั้งการแยกเมนูอาหารที่สั่งในแต่ละโต๊ะ, การย้ายโต๊ะเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า รวมถึงการรวมบิลแต่ละโต๊ะเข้าด้วยกันเพื่อสรุปยอดบิลไปที่โต๊ะหลักเพียงที่เดียว อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเข้าใช้งานฟีเจอร์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปิดการตั้งค่าเพื่อใช้งานฟีเจอร์การจัดการโต๊ะก่อนในครั้งแรกที่จะเข้าใช้งาน ซึ่งขั้นตอนในการจัดการโต๊ะแต่ละแบบนั้นมีขั้นตอนดังนี้

การตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ในครั้งแรก

ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานการจัดการโต๊ะในครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปเปิดฟังก์ชั่นการจัดการโต๊ะก่อน ซึ่งมีขั้นตอนในการเปิดใช้งานดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ เมนูตั้งค่า แล้วกดไปที่เมนู จัดการโต๊ะในร้าน
2. กดเพื่อเปิดการใช้งาน จัดการโต๊ะในร้าน
3. กดเมนู สร้างพื้นที่ใหม่ เพื่อระบุพื้นที่ของร้าน และจำนวนโต๊ะที่ร้านค้ามี

4. กรอก ชื่อพื้นที่ และ จำนวนโต๊ะ ที่ร้านมีให้บริการในส่วนพื้นที่นั้น ๆ โดยสามารถแยกพื้นที่การขายเป็นสัดส่วนในหน้า EGG POS เพื่อความรวดเร็วในการกรอกออเดอร์ เช่น ชื่อ “พื้นที่ชั้น 1” จำนวนโต๊ะบริการ 5 โต๊ะ กับ ชื่อ “พื้นที่ชั้น 2” จำนวนโต๊ะบริการ จำนวน 10 โต๊ะ เป็นต้น
5. กดปุ่ม สร้าง เพื่อยืนยันการสร้างพื้นที่

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างพื้นที่แล้ว ระบบจะแสดงหน้าการจัดการโต๊ะ ที่หน้าเมนูหลักในการขายสินค้า ให้พร้อมกับการเริ่มขายตามรูป

ขั้นตอนการเปิดโต๊ะอาหารเพื่อสร้างออเดอร์

ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบุโต๊ะอาหารที่ต้องการจัดการเพื่อให้ออเดอร์ที่เกิดขึ้นนั้นถูกระบุไปยังโต๊ะอาหารที่เลือกไว้ในทันที อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานยังสามารถเลือกที่จะเปิดออเดอร์โดยที่ไม่ระบุโต๊ะอาหารได้อยู่เช่นกัน

1. สำหรับการเลือกเปิดโต๊ะอาหารให้ออเดอร์ถูกใส่ไปยังโต๊ะที่เลือกไว้ให้กดเลือกไปยัง โต๊ะที่ว่างอยู่ (โต๊ะสีเทา) เพื่อเปิดการสั่งออเดอร์สำหรับโต๊ะนั้นๆ หรือ ถ้าหากต้องการสร้างออเดอร์โดยไม่ผูกอิงกับโต๊ะใดๆในร้าน ให้ท่านเลือกปุ่ม สร้างออเดอร์ใหม่ โดยไม่ต้องกดเลือกรูปโต๊ะ ซึ่งขั้นตอนการสร้างออเดอร์โดยไม่ผ่านการผูกกับโต๊ะก็จะเหมือนกับขั้นตอนการสร้างออเดอร์ตามปกติ

2. หากเลือกเปิดใช้งานการออเดอร์ผ่านโต๊ะ ขั้นตอนถัดไประบบจะให้ระบุจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้งานโต๊ะนั้นๆ หลังจากนั้นให้กดไปที่ปุ่ม สั่งอาหาร ระบบก็จะพาไปยังหน้าหลักในการขายสินค้าเพื่อกดเลือกรายการอาหารโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อเลือกรายการอาหารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม สั่งอาหาร เพื่อยืนยันออเดอร์ของโต๊ะนั้นๆ ถ้าหากระบบ EGG POS ของท่าน ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ในครัวเอาไว้ ระบบจะพิมพ์ใบรายการอาหารไปยังเครื่องพิมพ์ในครัวให้โดยอัตโนมัติ

จะสังเกตุได้ว่าโต๊ะที่มีการสั่งอาหารไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินจะเปลี่ยนเป็นสีส้มดังภาพ ซึ่งเมื่อกดเลือกไปที่โต๊ะ จะแสดงเมนูย่อยที่เราสามารถ ยกเลิกโต๊ะ, สั่งเพิ่ม หรือเลือกชำระเงินได้ จากหน้าการจัดการโต๊ะตรงนี้

การย้ายโต๊ะไปยังโต๊ะใหม่

ในกรณีที่ต้องการจะย้ายโต๊ะที่เปิดไปแล้วโดยต้องการให้ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนั้นติดตามไปยังโต๊ะใหม่ด้วยเพื่อลดขั้นตอนในการคีย์ออเดอร์ใหม่อีกครั้ง สามารถเลือกย้ายโต๊ะได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แตะเลือกไปที่ โต๊ะ ต้นทางที่ต้องการจะย้ายรายละเอียดและออเดอร์ไป
2. แตะไปที่ปุ่ม ย้ายโต๊ะ ที่ขึ้นมาทางด้านขวามือ

3. แตะเลือกไปยัง โต๊ะปลายทาง ที่ต้องการจะย้าย (โดยที่โต๊ะปลายทางที่จะย้ายนั้นจะต้องเป็นโต๊ะสีเทา ซึ่งหมายถึงว่าโต๊ะนั้นๆยังว่างอยู่)

4. เมื่อแตะเลือกโต๊ะปลายทางเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้ยืนยันอีกครั้งว่าต้องการจะย้ายโต๊ะ จากต้นทาง ไปยังปลายทาง ตามที่ระบุไว้หรือไม่ ซึ่งหากต้องการย้ายให้แตะไปที่ปุ่ม ตกลง หรือหากต้องการจะเปลี่ยนแปลงโต๊ะปลายทางให้แตะไปที่ปุ่ม ยกเลิก

หลังจากแตะที่ปุ่ม ตกลง ในขั้นตอนที่ผ่านมาแล้ว ข้อมูลออเดอร์และจำนวนลูกค้าทั้งหมดของโต๊ะต้นทางเดิมจะถูกย้ายไปยังโต๊ะปลายทางที่เลือกใหม่เป็นที่เรียบร้อย เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการย้ายโต๊ะ

การรวมบิลหลายโต๊ะเข้าด้วยกัน

ในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้วยกัน แต่นั่งแยกกันมากกว่า 1 โต๊ะ แล้วต้องการให้คิดเงินรวมออกมาเป็นบิลเดียวกันนั้น ระบบได้มีฟีเจอร์ในการรวมบิลของทุกโต๊ะที่เลือกเข้ามาไว้ในบิลเดียวกัน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกออเดอร์และเรียกเก็บเงิน โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. แตะเลือกไปที่ โต๊ะตัวหลัก ที่ต้องการให้ทุกบิลรวบรวมไว้ที่โต๊ะนี้
2. แตะไปที่ปุ่ม รวมโต๊ะ ที่ขึ้นมาทางด้านขวามือ

3. กรอบสีส้มพร้อมข้อความว่า รวมโต๊ะ : เลือกโต๊ะที่ต้องการรวม จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ากำลังใช้งานฟีเจอร์การรวมโต๊ะอยู่ จากนั้นให้แตะเลือก โต๊ะอื่นๆที่ต้องการนำมารวมกับโต๊ะหลักซึ่งสามารถแตะรวมได้มากกว่า 1 โต๊ะ โดยโต๊ะที่ถูกเลือกมารวมนั้นจะมีกรอบสีเขียวปรากฎขึ้น และเมื่อเลือกโต๊ะเป้าหมายที่ต้องการจะรวมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องของโต๊ะที่ต้องการจะรวมได้จากแถบทางด้านขวามือ
4. แตะที่ปุ่ม รวมโต๊ะ สีส้มมุมขวาล่างของหน้าจอ เพื่อรวมโต๊ะให้เป็นออเดอร์เดียวกัน แต่ถ้าต้องการยกเลิกการรวมโต๊ะแล้ว ให้กดกากบาทมุมบนขวามือของหน้าจอเพื่อยกเลิกและออกจากฟีเจอร์การรวมโต๊ะ

5. เมื่อแตะเลือก รวมโต๊ะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้ยืนยันอีกครั้งว่าต้องการจะรวมโต๊ะ เพื่อรวบออเดอร์ทั้งโต๊ะทั้งหมดมาไว้ที่โต๊ะหลักโต๊ะเดียวตามที่ระบุไว้หรือไม่ ถ้าหากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าโต๊ะหลักและโต๊ะรวมนั้นถูกต้องแล้วให้แตะไปที่ปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการรวมโต๊ะ หรือหากต้องการจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโต๊ะที่ต้องการจะรวม หรือไม่ต้องการรวมโต๊ะเหล่านี้ ให้แตะไปที่ปุ่ม ยกเลิก

เมื่อรวมโต๊ะสำเร็จ จะสังเกตุเห็นว่าโต๊ะที่ถูกเลือกเป็นโต๊ะรองนั้นจะแสดง icon การรวมโต๊ะเล็กๆไว้ที่มุมบนขวาของโต๊ะพร้อมระบุหมายเลขของโต๊ะหลักที่เลือกเอาไว้ ซึ่งรายการอาหารและข้อมูลต่างๆ ของโต๊ะรองที่เลือกไว้ จะถูกนำมารวมไปกับข้อมูลของโต๊ะหลักทันที เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการรวมโต๊ะแล้ว

ช่องทางการขาย (Distribution Channels)

ช่องทางการขาย (Distribution Channels)

การเพิ่มช่องทางการขาย

1. เข้าสู่ เมนูตั้งค่า แล้วกดไปที่เมนู ช่องทางการขาย
2. กดปุ่ม สร้างช่องทางการขาย

หมายเหตุ : ลำดับของช่องทางการขายที่จะแสดงในหน้าขาย จะถูกเรียงตามลำดับจากหน้าการตั้งค่าตรงนี้ ถ้าหากต้องเรียงลำดับการแสดงผลใหม่ ก็สามารถกด แก้ไข (ที่มุมขวาบน) แล้วจับลากเพื่อสลับลำดับใหม่ได้ตามที่ต้องการ

3. ระบุชื่อช่องทางการขายที่ต้องการจะสร้างใหม่ จากนั้นกดปุ่ม สร้าง

การใช้งานช่องทางการขาย

1. กดเลือกไปที่เมนู ช่องทางการขาย ที่อยู่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ
2. เลือกช่องทางการขายที่ต้องการ ซึ่งสามารถระบุเลขออเดอร์อ้างอิงของช่องทางนั้นได้ ด้วยการกดรูปเอกสารที่ท้ายชื่อช่องทางที่จะเลือก

3. ระบุ หมายเลขออเดอร์อ้างอิง แล้วกด ตกลง จากนั้นสามารถเลือกสินค้าและชำระเงินได้ตามปกติ

เมื่อเลือกช่องทางและชำระเงินเรียบร้อย คุณสามารถดูข้อมูลการขายของแยกแต่ละช่องทางได้จากเมนูแดชบอร์ด

การตั้งราคาตามช่องทางขาย

การตั้งราคาตามช่องทางการขาย เป็นฟีเจอร์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเมื่อต้องการขายด้วยราคาที่ต่างกันในแต่ละช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น true food, grab food หรือช่องทางอื่นๆก็สามารถสร้างและจัดการได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. แตะเลือกไปที่ Merchant Management จากนั้นให้เลือกไปที่เมนู Order Channel
2. กดปุ่ม Edit ในช่องทางที่ต้องการตั้งราคา

3. แตะเลือกไปที่ Tab “Top Up Price” ที่อยู่บริเวณด้านบนของหน้าจอ
4. ระบุส่วนต่างของ ราคา Top Up ที่ต้องการเพิ่ม ในเมนูแต่ละตัว โดยราคาที่ขายจริงจะแสดงในคอลัมม์ Selling Price

5. เมื่อปรับตั้งราคาเรียบร้อย เมื่อ login เข้า POS และ เลือกช่องทางการขายที่มีการตั้งราคาแบบ Top Up Price เอาไว้ ระบบก็จะแสดงราคาตามที่ตั้งไว้ให้ทันที

การเชื่อมต่อ TSM

การเชื่อมต่อ TSM (True Smart Merchant)

1. กดเมนู ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

2. กรอก หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่ลงทะเบียนกับ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
3. กดปุ่ม ตกลง

4. เลือก ร้านค้า ที่ต้องการใช้งาน (ในกรณีที่มีร้านเดียว ระบบจะทำการข้ามหน้าเลือกร้านค้าไป)
5. กดปุ่ม ตกลง

6. กรอก รหัส OTP โดยระบบจะส่งไปยังหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้
7. กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ เชื่อมต่อ TSM

เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จ จะสามารถใช้งานเมนูต่างๆ ของ TSM บน POS ได้

หมายเหตุ: การสลับ Application ระหว่าง TSM และ POS ทำได้โดยการกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้ายล่างหน้าจอ และ เลือก Application ที่ต้องการ

ลงเวลาทำงาน (Clock in & Clock out)

ลงเวลาทำงาน (Clock in & Clock out)

การลงเวลาเข้างาน

1. เลือกลงเวลาทำงาน ที่มุมขวามือด้านบนของหน้าจอ

2. เลือกรายชื่อที่ต้องการ ลงเวลาเข้าทำงาน

3. ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนของพนักงาน เสร็จสิ้นขั้นตอนการ “ลงเวลาทำงาน”

การลงเวลาออกงาน

1. เลือกลงเวลาทำงาน ที่มุมขวามือด้านบนของจอ

2. เลือกรายชื่อของพนักงานที่ต้องการ ลงเวลาออกงาน

3. ระบบจะแสดงระยะเวลาการเข้าทำงานของพนักงานตั้งแต่ลงเวลาเข้างาน ให้กดปุ่ม ลงเวลาออกงาน

4. ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนของพนักงาน ในการลงเวลาออกงาน

5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงเวลาออกงาน ของพนักงาน

พักบิล (Hold Bill)

พักบิล (Hold Bill)

ฟีเจอร์ พักบิล ทานที่ร้าน

1. ฟีเจอร์บิล ใช้สำหรับ การตรวจสอบบิล การพักบิล , ทานที่ร้าน เพื่อให้ง่ายต่อการรันออเดอร์ หรือรันคิวโดยที่ยังค้างออเดอร์ไว้เพื่อลูกค้าท่านอื่น และลูกค้าเดิมยังไม่ได้ทำการชำระเงิน

2. เมื่อทำการเพิ่มสินค้าในออเดอร์ แต่ยังไม่ต้องการชำระเงิน ให้กดปุ่ม บันทึกบิล

3. เลือกพักบิล โดยเลขที่บิลจะสอดคล้องกับออเดอร์ที่ทำรายการ กดปุ่มยืนยัน เสร็จสิ้นขั้นตอนการพักบิล

ทานที่ร้าน

1. หากต้องการบันทึกบิลในกรณีที่ลูกค้าสั่งอาหารและนั่งรับประทานอาหาร และยังไม่ต้องการชำระเงิน ให้กดปุ่ม “บันทึกบิล”

2. ให้ทำการกดเลือก ทานที่ร้าน โดยเลขที่บิลจะสอดคล้องกับออเดอร์ ที่ทำรายการ กดปุ่มยืนยัน

3. หากต้องการบันทึกบิลในกรณีที่ลูกค้าสั่งและนั่งรับประทานอาหาร สามารถระบุชื่อลูกค้า หรือข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการบันทึกได้

4. ทางร้านสามารถกดค้นหาข้อมูลหรือชื่อที่ได้ทำการบันทึกไว้ เพื่อทำรายการเพิ่มเติม หรือเพิ่มสินค้าของลูกค้าในบิลก่อนหน้านี้ได้

ฟีเจอร์ บิล

1. ฟีเจอร์บิล ใช้สำหรับดูข้อมูลในรายละเอียดของบิล ให้ทำการกดปุ่มบิล

2. หากมีรายการที่ร้านค้าได้ทำการพักบิลเอาไว้ จะแสดงหมายเลขบิล หรือ ชื่อบิลที่ได้ทำการพักเอาไว้

3. หากมีรายการที่ร้านค้าได้ทำการพักบิล โดยเลือกทานที่ร้าน จะแสดงหมายเลยบิล หรือ ชื่อบิลที่ได้ทำการพักเอาไว้

จัดการสมาชิก (Member Management)

จัดการสมาชิก (Member Management)

รายชื่อสมาชิก

1. เลือกฟีเจอร์ สมาชิก เพื่อทำการใช้งานตรวจสอบ รายชื่อสมาชิก และ ประวัติสินเชื่อ

2. เลือกรายชื่อสมาชิก หากต้องการค้นหาชื่อสมาชิก กดค้นหาจากชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์
หากต้องการเพิ่มรายชื่อสมาชิกใหม่ กดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายชื่อ

3. ระบุข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * และ กดปุ่มบันทึก

4. หากต้องการเปิดใช้งานระบบ วงเงินสินเชื่อ ให้ทำการเลื่อนปุ่ม เพื่อทำการเปิดใช้งาน
และทำการระบุวงเงินเริ่มต้นสินเชื่อ กดปุ่มบันทึก

5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อสมาชิก และ ระบบวงเงินสินเชื่อ

ประวัติสินเชื่อ

1. เลือกในส่วนของประวัติสินเชื่อ จะพบกับประวัติการทำรายการ ของลูกค้าที่ได้ทำการเปิดวงเงินสินเชื่อ
และจะแสดงผลถึง วันที่ เวลา รายการ และรายละเอียด

2. โดยในประวัติสินเชื่อเราสามารถเลือกวันเวลาที่ต้องการดูข้อมูล

หรือเลือกรายการต่าง ๆ เพื่อทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่เคยมีการบันทึก

การชำระสินเชื่อ

1. เลือกในส่วนรายชื่อสมาชิก และ ทำการค้นหาชื่อสมาชิก ที่ต้องการชำระหนี้ ให้กดปุ่มชำระหนี้

2. เลือกรายละเอียดการชำระสินเชื่อ เช่น เต็มจำนวน หรือ ระบุจำนวนที่ลูกค้าต้องการชำระ กดปุ่มยืนยัน

3. เสร็จสิ้นการชำระสินเชื่อของลูกค้า ให้ทำการกดปุ่ม ยืนยันเพื่อทำการปิดหน้าต่างการแสดงผล

จัดการพนักงาน (Staff Management)

จัดการพนักงาน (Staff Management)

จัดการพนักงาน (Staff Management)

การจัดการพนักงานเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานในการสร้าง แก้ไข และลบพนักงานในร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น EGG POS โดยในแต่ละระดับตำแหน่งพนักงานนั้น จะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ได้แตกต่างกัน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  = สามารถใช้งานฟีเจอร์นั้น ๆ ได้

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  = ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นั้น ๆ ได้

 ตำแหน่ง

 ฟีเจอร์

  เจ้าของร้าน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการพนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สมาชิก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งสินค้า

  ผู้จัดการร้าน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สมาชิก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งสินค้า

  พนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สมาชิก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สั่งสินค้า

  แคชเชียร์

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการใบเสร็จ

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการโปรโมชั่น

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  คลังสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  รายงานการขาย

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สมาชิก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สั่งสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  = สามารถใช้งานฟีเจอร์นั้น ๆ ได้

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  = ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นั้น ๆ ได้

 ตำแหน่ง

 ฟีเจอร์

  เจ้าของร้าน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการพนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สมาชิก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งสินค้า

  ผู้จัดการร้าน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สมาชิก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งสินค้า

  พนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สมาชิก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สั่งสินค้า

  แคชเชียร์

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการใบเสร็จ

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการโปรโมชั่น

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  คลังสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  รายงานการขาย

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สมาชิก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สั่งสินค้า

การจัดการพนักงาน

1. เลือกเมนู ” การจัดการพนักงาน “เพื่อเข้าใช้งานระบบ

2. เลือกข้อมูลพนักงาน และทำการกดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายชื่อพนักงาน

3. ใส่ข้อมูลรายชื่อของพนักงานให้ครบถ้วน พร้อมตั้งรหัสผ่าน 4 หลัก จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน
เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อพนักงาน

การแก้ไขข้อมูลพนักงาน หรือ ลบข้อมูลพนักงาน

1. เลือกรายชื่อข้อมูลของพนักงานที่ต้องการ ทำการแก้ไข / ลบข้อมูล / เปลี่ยนแปลงข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข” ที่ด้านขวามือ

2. จากนั้นสามารถแก้ไขข้อมูล ของพนักงานได้ตามที่ต้องการ หรือหากต้องการ ลบรายชื่อพนักงาน ให้กดปุ่ม “ลบพนักงาน” ที่มุมบนขวามือ

3. ระบบจะทำการยืนยันการลบรายชื่อพนักงาน กดปุ่ม “ลบพนักงาน” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

รายงานพนักงาน

เลือกรายงานพนักงาน จะพบข้อมูลของพนักงานที่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ โดยจะแสดงผล วันที่ ชื่อ-นามสกุล เวลาเริ่มงาน เวลาสิ้นสุด และชั่วโมงการทำงาน โดยสามารถปรับเลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลได้ โดยการเลือกวันที่กำหนดเองได้ตามในวงกลมสีแดง

รายงานการขาย (Report and Dashboard)

รายงานการขาย (Report and Dashboard)

แดชบอร์ด

1. เลือกเมนู รายงายการขาย

2. เลือกเมนู แดชบอร์ด ที่ท้างซ้ายมือ

3. และกดเข้าตรง วันที่ เพื่อเลือกวันที่ต้องการดูแดชบอร์ด

4. เลือก วันที่ ที่ต้องการจะดูแดชบอร์ด

5. เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน

สรุปรายงานการขาย

1. เลือก สรุปรายงาน และจะพบกับสถิติในการขายสินค้าแต่ละวัน

2. และกดเข้าตรง วันที่ เพื่อเลือกวันที่ต้องการดูการสรุปรายงาน

3. เลือก วันที่ ที่ต้องการจะดูการสรุปรายงาน

4. เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน

รายงานการขาย

1. เลือก รายการขาย จะพบกับ ชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่ได้ทำการขาย และ อื่นๆ

2. และกดเข้าตรง วันที่ เพื่อเลือกวันที่ต้องการดูรายการขาย

3. เลือก วันที่ ที่ต้องการจะดูรายการขาย

4. เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน